Dotacje na stacje ładowania samochodów elektrycznych – kolejny krok w stronę elektromobilności!

Dotacje na stacje ładowania samochodów elektrycznych – kolejny krok w stronę elektromobilności!

Elektromobilność to obecnie niezwykle gorący temat, który poruszany jest na terenie wszystkich krajów europejskich. Jest to również szeroko rozpatrywany temat w Polsce, gdzie inwestorzy mogą liczyć na różnego rodzaju dofinansowania i dotacje, dzięki którym uzyskają niezbędne wsparcie do rozwoju elektromobilności. Jedną z najnowszych form pomocy jest nowy program “Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, który zarówno w Polsce, jak i w większości krajów europejskich, odpowiada za promocję i rozwój elektromobilności. Jaki jest główny cel programu oraz jak wygląda zakres działania? Dowiesz się tego po przeczytaniu poniższego artykułu!

Podstawowe informacje o programie

Program ma na celu przede wszystkim popularyzację pojazdów bezemisyjnych poprzez wspieranie rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury tankowania wodoru. Dodatkowo, przedsięwzięcie to odpowiada również za promowanie czystego transportu, który ma wpływ na poprawę funkcjonowania środowiska w przyszłości. Program ten oparty jest na budżecie wynoszącym ponad 870 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na dofinansowania w formie dotacji. Choć program jest opracowywany od 2021 roku, to dopiero w 2025 roku będziemy mogli przejść przez wszelkie formalności, a wypłata obiecanych środków zostanie zakończona w 2028 roku. Na tym etapie możemy śmiało stwierdzić, że udostępnione na temat programu informacje są zrozumiałe, jednak program dotacji w formie dofinansowania wciąż boryka się z pewnymi problemami, które mogą doprowadzić do problemów z sfinalizowaniem całej inwestycji.

Dodatkowa ochrona

Większość zainteresowanych dotacją osób obawia się, że największym problemem i zarówno przeszkodą, przez którą budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych będzie niemożliwa, okazać może się niewystarczająca moc infrastruktury elektroenergetycznej. Z tego powodu wraz z programem wspierającym budowę infrastruktury ładowania pojazdów, stworzono program odpowiedzialny za rozwój sieci elektroenergetycznych, które stanowią główne źródło całego przedsięwzięcia. Na tą inwestycje przeznaczono 1 miliard złotych, a głównym założeniem jest rozbudowa i modernizacja prawie 4000 kilometrów linii elektroenergetycznych oraz prawie 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Dotacje w formie dofinansowania są bezzwrotne, jednak istnieje kilka zasad określających kto może skorzystać z tej formy pomocy.

Kto może skorzystać z dotacji?

Dotacje w formie dofinansowania na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych zostaną wypłacone do końca 2028 roku, jednak już dziś wiemy, kto będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy. Program skierowany został do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, a także rolników występujących jako jednostki indywidualne.

Jak wygląda składanie wniosków?

Składanie wniosków w pierwszym naborze, zakończyło się w marcu 2022 roku, przez co nie mamy dobrych wiadomości dla osób, którym nie udało się dostarczyć niezbędnych dokumentów we wskazanym terminie. Obecnie, nie mamy żadnych informacji ze strony NFOŚiGW na temat tego, czy i kiedy zostanie stworzony II nabór wniosków. Warto jednak śledzić i regularnie sprawdzać główną stronę NFOŚiGW, ponieważ to właśnie tam udostępnione zostaną ewentualne informacje na ten temat. Choć pierwszy nabór został zakończony, wiemy przez co musieli przejść wnioskodawcy, którzy chcieli skorzystać z tej formy pomocy. Każdy wnioskodawca mógł złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek o dotacje w formie dofinansowania przedsięwzięcia. Jeśli wniosek został odrzucony na wstępnym etapie oceny, wnioskodawca mógł ponownie złożyć nowy wniosek, który ponownie został rozpatrzony przez odpowiednie organy. Wnioski składane były w formie elektronicznej, za pomocą strony http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Na czym opiera się ocena wniosków o dofinansowanie?

Powiedzieliśmy już, że wnioski muszą pozytywnie przejść ocenę, która dokonywana jest na podstawie pewnych kryteriów. Jeśli wybrany wniosek nie spełni tych właśnie kryteriów, zostaje on odrzucony. Wnioskodawca ma jednak możliwość ponownego złożenia wniosku, jeśli odrzucenie nastąpiło na etapie oceny wniosku. Ocena ta dokonywana jest według kryteriów dostępu oraz kryteriów jakościowych dopuszczających. Jeśli wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony pod kątem kryteriów dostępu, nie może on zostać poddany ocenie pod kątem kryteriów jakościowych dopuszczających.

Dlaczego warto inwestować w stacje ładowania samochodów elektrycznych?

Inwestycja w stacje ładowania to korzyści, o których warto powiedzieć nieco więcej. Twoje przedsiębiorstwo może zyskać w ten sposób dodatkowe źródło niezależnego dochodu, ale także zaoszczędzić na kosztach, jeśli w Twojej firmie dostępne są samochody elektryczne. Dodatkowo, budowa własnej stacji ładowania samochodów elektrycznych to sposób na zyskanie nowych klientów, którzy również korzystają z elektryków. Pamiętaj również o tym, że tego typu rozwiązania pomogą Ci w stworzeniu całkowicie odmiennego rozwoju firmy, która stawia na nowoczesne rozwiązania, które pozwalają zadbać o środowisko.