FAQ

Najczęściej zadawane pytania

dotacje
Fotowoltaika
pompa_ciepla
Pompy ciepła
Magazyny energii dofinansowania
Magazyny energii

Fotowoltaika

Typowa instalacja fotowoltaiczna składa się paneli fotowoltaicznych zbudowanych z ogniw fotowoltaicznych pozwalających przetworzyć energię słoneczną na wytworzenie energii elektrycznej. Bardzo ważnym elementem jest również falownik (inwerter), który przetwarza prąd stały z paneli na zmienny. Dodatkowo w skład instalacji wchodzą zabezpieczenia DC i AC. Po stronie stałoprądowej DC stosuje się ograniczniki przepięć, które chronią instalację przed przejściowymi przepięciami wywołanymi np. uderzeniem pioruna w linię elektroenergetyczną. Strona zmiennoprądowa AC zabezpieczona jest wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi służącymi do ochrony przed przeciążeniami elektrycznymi. Poszczególne elementy połączone są przewodami o odpowiedniej średnicy.

Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw krzemowych, które mogą być podłączone szeregowo lub równolegle. Z obu stron moduły zaizolowane są folią przez co pozostają w próżni. Przeważnie moduły są umieszczane w stalowej lub aluminiowej ochronnej ramie, gdzie uszczelnione hermetycznie szyby ochronne chronią kruche ogniwa przed wpływem środowiska i uszkodzeniami mechanicznymi.


Girl in a jacket
Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw powstałych z dużego monokryształu krzemu. Ogniwa te możemy rozpoznać po ich kolorze. Są one zazwyczaj barwy ciemnoniebieskiej lub czarnej. Mają one często zaokrąglone boki, ponieważ monokryształ krzemu w przekroju jest kołem. Moduły te osiągają wyższą sprawność od paneli polikrystalicznych na poziomie 18% co przekłada się również na ich wyższą cenę. Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne składają się z ogniw wyprodukowanych z polikrystalicznego krzemu. Krzem polikrystaliczny jest to krzem który wykrystalizował z wielu monokryształów krzemu. Ze względu na technologię ich wytwarzania ogniwa te zawsze mają kształt prostokąta lub kwadratu i są barwy jasnoniebieskiej. Ich sprawność wynosi około 16% i są na pewno tańszą opcją w porównaniu do monokrystalicznych.
Wydajność modułów fotowoltaicznych rozumiana jako ilość energii elektrycznej, jaką możemy wyprodukować z systemu PV dla warunków panujących w Polsce wynosi ok 1000 kWh/kWp. Wielkość produkcji energii jest uzależniona zarówno od jakości i sprawności modułów fotowoltaicznych, jak i od możliwości dachu (występowania kominów czy wykuszy; orientacji budynku względem stron świata, kąta nachylenia połaci dachowych). Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie całkowicie zaopatrzyć budynek w energię elektryczną. Koszty związane z eksploatacją
Przeważnie instalacje fotowoltaiczne są mało awaryjne i bezobsługowe. Nie wymagają one także czyszczenia oraz są odporne na różne warunki atmosferyczne jak grad czy śnieg. Oczywiście aby być pewnym, że instalacja działa bez zarzutu zalecane są okresowe kontrole.
W Polsce z paneli fotowoltaicznych o mocy 1kW możemy uzyskać od 900 do 1000kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Oczywiście ilość wyprodukowanej energii zależna jest od ilości promieniowania słonecznego padającego na moduły. Ważnym elementem jest również orientacja i kąt nachylenia modułów. Dodatkowe czynniki wpływające na produkcję to sprawność zastosowanych modułów.
Nie. Panele fotowoltaiczne nie pracują w nocy.
Czas montażu instalacji na dachu jest zależny od wielkości instalacji, miejsca oraz od złożoności konstrukcji na której będzie montowana. W dobrych warunkach atmosferycznych, instalacja dla domku jednorodzinnego zostanie zamontowana w 1 dzień.
Instalację fotowoltaiczną można zainstalować wszędzie gdzie docierają promienie słoneczne. Najpowszechniej stosowane są systemu zintegrowane z dachem, natomiast coraz częściej instalacje montuje się na gruncie na specjalnych konstrukcjach montażowych. Spotykane są również systemy na elewacjach budynków lub balkonach, jednak wydajność tych systemów jest znacznie niższa a cena wyższa.
Obecnie na rynku dostępne są systemy montażowe przeznaczone dla każdego rodzaju pokrycia dachowego. Optymalne nachylenie generatora fotowoltaicznego to 25-35 ° w kierunku południowym. Dla dachów płaskich stosujemy konstrukcje wsporcze na trójkątach montażowych. Bardzo dobre uzyski otrzymujemy również z instalacji montowanych na dachach zorientowanych w kierunku E. Obecnie dostępne technologie falowników fotowoltaicznych umożliwiają montaż modułów PV na różnych połaciach i pod różnym kątem nachylenia.
Koszty związane z instalacją jest bardzo zróżnicowane i zależą od dużej ilości czynników. Cena systemu fotowoltaicznego zależy głownie od jego mocy, złożoności dachu oraz rodzaju zastosowanych komponentów. Dla instalacji rzędu 5 kWp trzeba przygotować się na wydatek od 23 000 zł do 25 000 zł.
Standardowy moduł fotowoltaiczny ma powierzchnie od 1,7 do 1,9 m2. System o mocy 4,5 kWp składający się z 15 modułów zajmie powierzchnię ok 26 m2 na dachu skośnym. Instalacja na dachu płaskim wymaga więcej miejsca ze względu na konieczność odsunięcia się poszczególnych rzędów modułów PV od siebie, tak aby nie zacieniały się nawzajem.
System On-grid jest to typ instalacji w której energia elektryczna wyprodukowana przez moduły i przekształcona na prąd przemienny przez falownik w pierwszej kolejności jest zużywana na potrzeby własne obiektu, a nadwyżka jest magazynowana w sieci, skąd można ją w dowolnym momencie bezpłatnie odebrać. Jest to obecnie najpopularniejszy typ instalacji PV. W przypadku firm nadwyżki energii wysyłane do sieci są odsprzedawane do zakładu energetycznego po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. System off-grid jest to system dla osób, które chcą być całkowicie bądź częściowo niezależne od energii w sieci elektroenergetycznej. Jego działanie polega na produkcji energii z modułów fotowoltaicznych, zużywaniu jej na bieżące potrzeby oraz magazynowaniu chwilowych nadwyżek energii w akumulatorach. Obecnie systemy te są mniej popularne ze względu na wysoką cenę akumulatorów i ich krótką żywotność.

Ich jedyną wspólną cechą jest to, że oba korzystają z energii słonecznej. Kolektor słoneczny zamienia ją na ciepło, przeważnie do podgrzania wody. W przypadku kolektorów potrzebny jest czynnik zwykle glikol, który odbiera ciepło i przekazuje dalej do systemu. Z kolei panel fotowoltaiczne zamienia energię słoneczna na elektryczną w wyniku ,,zjawiska fotowoltaicznego’’ polegającemu na powstaniu siły elektromotorycznej pod wpływem promieniowania świetlnego.

Pompy ciepła

W pompach ciepła SPLIT instalacja chłodnicza przygotowywana jest przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-gazowymi i prowadzona pomiędzy jednostką wewnętrzną usytuowaną w budynku a agregatem umiejscowionym na zewnątrz. Pompy ciepła MONOBLOK charakteryzują się zabudowaniem całości układu chłodniczego w jednostce zewnętrznej, dzięki czemu doprowadzamy tam odpowiednio zaizolowaną oraz zabezpieczoną instalację hydrauliczną. W tym przypadku układ chłodniczy zabudowywany jest fabrycznie w jednym urządzeniu.
Najlepszym miejscem do osadzenia agregatu zewnętrznego pompy ciepłą jest strona północna, ale często gdy nie ma takiej możliwości zachodnia lub wschodnia część działki również nie stanowi przeszkód do jej zamontowania. Jednostka zewnętrzna powinna być stabilnie osadzona na odpowiednio przygotowanym podłożu. Najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z naszymi doradcami - z pewnością doradzą Państwu w tej kwestii i wspólnie wybierzecie najlepsze rozwiązanie.
Jest możliwe stworzenie układu pompy ciepła współpracującego zarówno z piecem gazowym jak i innymi źródłami ciepła. Wymaga to odpowiedniego połączenia hydraulicznego oraz przygotowania systemu sterowania urządzeniami. Można to zrobić zarówno jako przełączanie ręczne, ale też zautomatyzować dla lepszego komfortu użytkowania montowanych przez nas urządzeń przez inwestora.
Na bieżąco śledzimy pojawiające się dofinansowania regionalne jak i ogólnokrajowe. Co raz to więcej pojawia się programów gminnych, które często finansują w znacznej części inwestycje. Państwowy program „Czyste Powietrze” pozwala na uzyskanie co najmniej 13 500 zł dofinansowania od wymiany źródeł ciepła domów mieszkalnych. Innym programem jest „Moje Ciepło” dla domów nowobudowanych, który pozwala na uzyskanie 7 000 zł. Zadzwoń do nas - z pewnością przeanalizujemy Państwa przypadek indywidualnie i poprowadzimy was w drodze od uzyskania dofinansowania.
Audyt dla każdego budynku należy przeprowadzić indywidualnie. W kotłowni należy umiejscowić jednostkę wewnętrzna pompy ciepła, zasobnik c.w.u., bufor c.o. oraz całość instalacji chłodniczej i hydraulicznej. Częścią zewnętrzną pompy ciepła jest agregat, który osadzamy na wolnym powietrzu.
Pompy ciepła mogą być z powodzeniem instalowane również w starych budynkach. Należy pamiętać jednak o tym, żeby zapewnić dobre ocieplenie budynku (m. in. ściany, dach oraz okna). Jeśli będziemy przestrzegać tych zasad, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby efektywnie ogrzewać stary dom. Dodatkowo instalacja pompy ciepła w budynku starego typu to także szansa na uzyskanie dotacji oraz skorzystanie z ulgi podatkowej.
Nowoczesna technologia powoduje, że powietrzne pompy ciepła są w stanie ogrzewać budynek oraz podgrzewać ciepłą wodę użytkową, nawet gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -20°C. W przypadku, gdyby zima była bardzo mroźna i temperatura na zewnątrz spadłaby poniżej -25°C, to dom i woda użytkowa będą podgrzewane grzałką elektryczną, która jest dodatkowo wbudowana w pompie ciepła. Nie należy się zatem martwić, że skrajnie niskie temperatury pozbawią nas ogrzewania i ciepłej wody.
Powietrze to nośnik energii cieplnej. Dzięki nowoczesnej technologii pomp ciepła typu powietrze/woda są one w stanie go wykorzystać nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych rzędu -25°C.


System, w którym pompy ciepła pozyskują energię z powietrza posiada bardzo dużą zaletę, a mianowicie wiąże się z brakiem konieczności wykonywania odwiertów, co w efekcie sprawia, że montaż powietrznej pompy ciepła jest dużo szybszy oraz znacznie tańszy. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła umiejscowiona w odpowiednim miejscu wsysa powietrze, które oddaje ciepło, następnie wykorzystywane do ogrzewania budynku.
Pomimo, że pompa ciepła najkorzystniej wypada jeśli jest montowana w budynku, który posiada instalację fotowoltaiczną, to montaż pompy w budynku bez fotowoltaiki może również okazać się świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli dom posiada izolację na wysokim poziomie oraz ogrzewanie podłogowe – możemy wówczas liczyć na naprawdę niskie koszty ogrzewania.

Magazyny energii

Magazyn energii musi być optymalnie dobrany do instalacji fotowoltaicznej. Co to znaczy? Powinien w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie na energię danego gospodarstwa domowego. Wybierając magazyn energii powinno się wziąć pod uwagę dwie kwestie:

• moc urządzeń jaką będzie docelowo miał zasilać,
• czas, w którym instalacja fotowoltaiczna nie generuje energii (godziny nocne, dni mocno zachmurzone).

Magazyn energii to urządzenie, za pomocą którego można przechowywać nadwyżki energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę. Dzięki temu można w 100 procentach wykorzystać nagromadzoną energię. Ponadto urządzenie umożliwia większą autokonsumpcję, czyli wykorzystywanie wytworzonej energii na bieżąco.
Dzięki magazynowi energii właściciel instalacji fotowoltaicznej ma większą stabilność oraz niezależność energetyczną. Pozwala na uniknięcie wzrostów czy spadków obciążenia w sieci energetycznej. Urządzenia z funkcją back-up w przypadku przerw w dostawie energii z sieci, zapewniają zasilanie i tworzą tzw. wyspę energetyczną.
Akumulator nie zajmuje dużo miejsca. Jest jednak kilka istotnych czynników, które wpłyną na jakość pracy magazynu i jego żywotność. Część akumulatorów może być zamontowana na zewnątrz, ale uzależniamy wtedy pracę akumulatora od warunków atmosferycznych. Jeżeli akumulator będzie pracował w niskich temperaturach, będzie konieczna praca grzałki, która utrzyma odpowiednie parametry pracy ogniw. Z kolei w lecie mamy wysokie temperatury – to też wpłynie na wydajność akumulatora.
Trzeba mieć na uwadze, że w takich przypadkach żywotność i sprawność akumulatora, będzie mniejsza niż gdyby był on zamontowany w chłodnym miejscu, np. w piwnicy, gdzie mamy stałą temperaturę.
Okres gwarancji zależy od producenta, ale generalnie jest to 10 lat.
Najbardziej rozpowszechnionymi magazynami energii w życiu codziennym są akumulatory.

Najczęściej wykorzystywane są akumulatory, pracujące na tej samej zasadzie, jak te zasilające telefony komórkowe czy laptopy. Działanie akumulatorów opiera się na gromadzeniu i uwalnianiu energii elektrycznej w efekcie działania odwracalnych reakcji chemicznych zachodzących w elektrolicie. Do dostępnych na rynku akumulatorów należą kwasowo-ołowiowe w technologii AGM i żelowej oraz litowo-jonowe, które z roku na rok zyskują coraz większą popularność, ze względu na długi możliwy czas użytkowania. Często stosowanym rozwiązaniem są również akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe – żywotniejszy, bezpieczniejszy i bardziej wydajny wariant akumulatorów litowo-jonowych.
Akumulatorowy system fotowoltaiczny składa się z:

-modułów fotowoltaicznych,
-akumulatorów,
-regulatora ładowania lub inwertera, który zapewnia poprawne ładowanie i zapobiega nadmiernemu ładowaniu, przeładowaniu oraz cofaniu się prądu z akumulatora do ogniwa solarnego,
-inwertera wyspowego.
Montaż powinien być wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Nie są wymagane żadne roboty budowlane.
Przeciętne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego to 3500 kWh prądu w skali roku. Zakładając, że każdego dnia pobór prądu jest taki sam dobowe zapotrzebowanie to: 3500 kWh : 365 dni = 9,60 kWh. Magazyn energii o pojemności 10 kWh jest w stanie zatem podtrzymać funkcjonowanie budynku przez 24 godziny
Tak. Na przełączenie trybu pracy falownik potrzebuje mili sekund. Znamy sceny z filmów, kiedy gaśnie światło a po chwili włączają się generatory spalinowe i awaryjne oświetlenie. Stanie się tak samo tylko kilkadziesiąt razy szybciej.
Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to w zimie magazyn energii będzie zarabiał w ten sposób, że w nocy będzie się ładował tanim prądem. W dzień nie będzie potrzeby pobierania drogiego prądu z sieci, prąd będzie wtedy pobierany z magazynu. Ten przykład dotyczy aktualnie dostępnej taryfy dwustrefowej. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy pojawiają się w Polsce taryfy dynamiczne. Spinając magazyny energii w inteligentny system elektroniczno-informatyczny z danymi od dystrybutora energii, magazyn będzie ładował się automatycznie tylko w tych godzinach, gdy prąd jest dostępny poniżej określonej ceny.

Ostatnio na naszym blogu

electro-4293128_640

Rodzaje ładowarek do pojazdów elektrycznych – przegląd dostępnych rozwiązań

Popularność samochodów elektrycznych rośnie, co wynika z ich osiągów, niezawodności, cichej pracy oraz ekologii. Myślisz o zakupie tego rodzaju pojazdu? Zanim dokonasz wyboru i sfinalizujesz inwestycję, dowiedz się…
Zobacz więcej
office-2360063_640

Jak zapewnić efektywne chłodzenie w dużych przestrzeniach otwartych?

Zapewnienie efektywnego chłodzenia w dużych przestrzeniach otwartych, np. w biurze open space, jest bardzo istotną, ale jednocześnie problematyczną kwestią. Wyzwania, jakim trzeba podołać, to przede wszystkim wybór optymalnej…
Zobacz więcej
pompy-ciepla-instalacja-przed-domem-mieszkalnym-1

Klimatyzacja a zdrowie domowników – jakie rozwiązania są najbezpieczniejsze?

Na montaż klimatyzatorów decyduje się coraz większa liczba Polaków. Nie ma w tym niczego dziwnego – urządzenia te znacząco podnoszą komfort życia, zwłaszcza w sezonie letnim, skutecznie obniżając…
Zobacz więcej