Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego elektromasters.com.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II.Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Elektro Masters Energy Sp. z o.o. adres: ul. Rydlówka 5/104, 30-363 Kraków, KRS:  0001007234, NIP: 6793255174, REGON: 523890931, adres poczty elektronicznej: biuro@elektromasters.com.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

  – realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług – art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  – komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.) – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
  – wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie) – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
  – promocji oferty Administratora – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
  – marketingu, remarketingu – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
  – personalizacji Serwisu dla Użytkowników – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
  – działań analitycznych i statystycznych – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
– gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
– gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

2. W związku z wykorzystywaniem przez Serwis plików cookies oraz narzędzi statystycznych i analitycznych dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@elektromasters.com.pl.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (organ będący następcą GIODO), jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików cookies (blokowanie plików cookies) poprzez odpowiednie ustawienia w wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej lub określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
 4. Administrator wskazuje, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 5. Korzystanie z serwisu może powodować automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i trwa do jej cofnięcia.
 7. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m. in.: podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkowników.
 8. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.