Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

Koszty i opłacalność fotoltaiki

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

Czy montaż instalacji fotowoltaicznej się opłaca?

Oczywiście opłaca się, i to nie tylko ze względu na środowisko i nasze zdrowie. Odpowiednio dobrany system fotowoltaiczny gwarantuje oszczędność na rachunkach za prąd, zwrot z inwestycji a na dłuższą metę nawet zyski.

Jak to jest możliwe i jak szybko inwestycja przynosi zyski?

Zacznijmy od tego, że z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną na całym świecie czemu towarzyszy wzrost ceny energii. Inwestując w system fotowoltaiczny zapewniamy sobie bezpieczeństwo i niezależność energetyczną.

Oczywiście jak każda inwestycja – decyzja o montażu instalacji fotowoltaicznej wiąże się z początkowym nakładem finansowym, z tą różnicą że kupując przykładowo samochód – po prostu go nabywamy i ponosimy koszty związane z zakupem paliwa, naprawami czy konserwacją, natomiast inwestując w system fotowoltaiczny ponosimy tylko koszty związane z zakupem i montażem komponentów fotowoltaicznych. Instalacja PV nie wymaga konserwacji ani żadnych dodatkowych nakładów finansowych. Jeżeli chcemy zapewnić niezależność energetyczną dla gospodarstwa domowego o średnim rocznym zużyciu na poziomie 4200 (miesięczny rachunek na poziomie 210 zł) powinniśmy zainstalować system o mocy 5 kWp. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp będzie nas kosztować ok. 25 – 28 tys. zł. Cena ta obejmuje koszt projektu i komponentów systemu (modułów, falownika, kabli, bezpieczników oraz konstrukcji, na której zostaną zamontowane moduły fotowoltaiczne) a także dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem mikroinstalacji w zakładzie energetycznym. Koszt systemu fotowoltaicznego ściśle uzależniony jest od jakości poszczególnych elementów instalacji, warunków technicznych dachu i oczekiwań Klienta. Systemy oparte na modułach monokrystalicznych o wysokiej sprawności i ciemnej barwie gwarantujące nowoczesny design, są średnio o 8 – 15 % droższe w stosunku do systemów wykorzystujących moduły w technologii polikrystalicznej. W przypadku gdy mamy do czynienia z dachem, na którym zlokalizowane są wykusze, kominy i inne elementy generujące zacienienie zaleca się montaż instalacji opartej o system Solar Edge umożliwiający optymalizację mocy i zwiększenie uzysków do 25 %, który również jest droższy w stosunku do klasycznych systemów opartych na falownikach z 2 MPPT.

Jedną z częstszych obiekcji naszych Klientów jest rzeczywista produkcja energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego w naszych warunkach klimatycznych. Z czystym sumieniem możemy zapewnić, że odpowiednio zaprojektowany system na dobrych jakościowo komponentach jest w stanie wyprodukować w ciągu roku nawet 1100 kWh z każdego kWp zainstalowanej mocy. W całym przedsięwzięciu pomaga nam również ustawa o OZE, która przedstawia zasady możliwości wprowadzania wytworzonej energii elektrycznej do sieci. Określa ona pojęcie prosumenta czyli odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne. Konkretnie oznacza to, że nadwyżki energii, których nie skonsumujemy przy bieżącej produkcji będą kierowane do sieci. W sytuacji gdy system PV nie będzie produkować energii elektrycznej np. w nocy, mamy możliwość odbioru zmagazynowanej wcześniej w sieci energii. Mamy prawo bezpłatnie pobrać 80% dostarczonej przez nas energii.

Poniżej krótka symulacja kosztów i zysków z systemu fotowoltaicznego o mocy 5 kWp przez okres 25 lat, czyli przez okres obowiązywania gwarancji na moduły fotowoltaiczne:

Założenia symulacji finansowej inwestycji w instalację fotowoltaiczną

Moc systemu PV: 5 kWp

Specyficzny uzysk roczny: 1000 kWh/kWp

Cena zakupu energii elektrycznej: 0,65 zł brutto

Liniowy spadek mocy po 25 latach: 83 % mocy wyjściowej

Roczny wzrost cen energii: 3 %

Cena systemu: 26000 zł brutto

Bieżące zużycie energii: 80%

Energia magazynowana w sieci: 20 %

Koszt instalacji fotowoltaicznej

Z powyższego wynika, że całkowite koszty instalacji zwrócą się przed upływem 8 lat użytkowania instalacji, a po 26 latach użytkowania system pozwoli zaoszczędzić nam 81 896,85 zł. Warto zaznaczyć, że już od pierwszego roku działania systemu oszczędzamy nie płacąc za rachunki i stajemy się niezależni energetycznie. Należy również pamiętać, że system działa dłużej niż 25 lat (okres 25 lat to gwarancja od Producenta na liniowy spadek mocy nie większy niż do 83 % mocy wyjściowej).

W celu jak najlepszego wykorzystania produkowanej energii zaleca się zużywać ją gdy jest produkowana na bieżąco, czyli w ciągu dnia (nie tracimy 20% energii wprowadzonej do sieci). Oczywiste jest, ż najwięcej prądu zużywane jest po zmroku gdy włączamy światło czy oglądamy telewizję; na niektóre rzeczy nie mamy wpływu jak na przykład lodówka, która musi być włączona cały czas, ale możemy kontrolować i ustalać pracę takich urządzeń jak pralka czy piekarnik i wykorzystywać je właśnie wtedy gdy produkujemy najwięcej energii.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje warto pomyśleć nad pozyskaniem własnego źródła energii – jeżeli będziemy odpowiednio ją wykorzystywać to na pewno nam się to opłaci. Jest to inwestycja nie tylko opłacalna pod kątem ekonomicznym, ale także chroniąca środowisko i zdrowie nasze i naszych dzieci.