Jak rozliczana jest instalacja w systemie net-billing?

Jak rozliczana jest instalacja w systemie net-billing?

Jeszcze do niedawna jedynym systemem rozliczania energii był dla właścicieli instalacji fotowoltaicznej net-metering. Jednak nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła nową opcję – net-billing. I choć funkcjonuje ona od 1 kwietnia 2022 roku, dla wielu prosumentów wciąż nie jest do końca jasna. Sprawdźmy więc, jak rozliczana jest instalacja w systemie net-billingu i odpowiedzmy na najważniejsze pytania z nim związane!

Czym jest system net-billing?

W klasycznym system rozliczania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną, czyli net-meteringu, prosument miał możliwość oddawania nadwyżki prądu do sieci energetycznej, w której był magazynowany, a następnie odebrać go, gdy zachodziła taka potrzeba. Niestety, rozwiązanie to miało jedną podstawową wadę – użytkownik fotowoltaiki mógł odebrać jedynie 70-80% przekazanej energii, a pozostałe 20-30% pozostawało w sieci.

W net-billingu postawiono na zupełnie nowy system rozliczeń. Zgodnie z jego zasadami, energia, którą prosument wprowadza do sieci, przeliczana jest na wartość pieniężną (w złotówkach), a następnie trafia na jego wirtualne konto. To właśnie z niego użytkownik fotowoltaiki płaci za energię, którą po jakimś czasie pobierze z sieci. Ile kosztuje taki prąd? Cena energii wprowadzonej do sieci aktualnie wyznaczana jest w oparciu o miesięczną cenę rynkową, która jest publikowana każdego miesiąca przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Od 1 lipca 2024 ceny będą wyznaczane zgodnie z godzinowymi okresami rozliczeniowymi.

Pamiętaj! Podstawą rozliczeń na koncie jest depozyt prosumencki, a użytkownik fotowoltaiki może wykorzystywać jego wartość przez kolejne 12 miesięcy. Jeżeli z jakichś powodów nie uda mu się wykorzystać wszystkich środków, po roku otrzyma on 20% ich wartości.

Jak odczytać fakturę za prąd w net-billingu?

Jak widać, system rozliczeń w net-billingu nie jest skomplikowany. Pewne wątpliwości budzi natomiast odczytywanie faktur. Znajdują się w nich dwie kluczowe pozycje:

  • opłata dystrybucyjna/sieciowa, czyli opłata uzależniona od liczby wykorzystanych kilowatogodzin – dotyczy energii, która została przekazana od dystrybutora do odbiorcy (obejmuje także straty energii);
  • energia czynna, czyli opłata za zużytą energię.

Warto pamiętać, że opłaty dystrybucyjne należy regulować bez względu na to, ile energii elektrycznej wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna.

Kto musi przejść na net-billing i czy warto z niego skorzystać?

Net-billing to system, który jest dedykowany nowym właścicielom fotowoltaiki. Dotyczy on tych osób, które zamontowały i uruchomiły instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 roku. Jest on dla nich obowiązkowy, co oznacza, że tacy prosumenci nie mają możliwości korzystania z systemu opustowego.

A co z wieloletnimi właścicielami fotowoltaiki? Choć nie mają oni obowiązku przechodzenia na nowy system, mogą dobrowolnie zdecydować się na net-billing. Czy warto? Jak najbardziej – net-billing może okazać się dużo bardziej opłacalny niż net-metering, co wynika z kilku kwestii. Przede wszystkim:

  • net-billing zapewnia możliwość sprawiedliwego rozliczania się z sieciami dystrybucyjnymi, ponieważ bazuje na cenach rynkowych, do których dostęp ma każdy prosument;
  • net-billing pozwala obniżyć rachunki za prąd, ponieważ prosument może efektywniej wykorzystywać wytworzoną energię poprzez oddawanie jej do sieci i ponowne pobieranie bez żadnych strat;
  • net-billing umożliwia pełną kontrolę nad instalacją i zużyciem prądu, ponieważ prosument ma wgląd w to, ile energii wyprodukował, zużył oraz przekazał do sieci, co ułatwia planowanie przyszłych kosztów;
  • net-billing pozwala zyskać długoterminowe korzyści, ponieważ uzyskuje zwrot finansowy za energię oddaną do sieci, dzięki czemu jego inwestycja w fotowoltaikę zwróci się w krótszym czasie.

Warto również wspomnieć o tym, że nowy system zwiększa stabilność napięcia w sieci lokalnej, zmniejsza ryzyko przeinwestowania, a także spełnia wymogi UE. Wszystko to sprawia, że może okazać się bardzo korzystny dla prosumenta.

Sprawdź: Kalkulator net-billing