Jak zadbać o prawidłową eksploatację pomp ciepła?

Jak zadbać o prawidłową eksploatację pomp ciepła?

Pompy ciepła są bezpiecznym i energooszczędnym zamiennikiem tradycyjnych systemów ogrzewania centralnego, które obecnie cieszy się wielkim zainteresowaniem klientów prywatnych. Odpowiadają za ogrzewanie, ale też chłodzenie pomieszczeń jeśli zajdzie taka potrzeba, a dodatkowo powietrze, które dostaje się do wnętrza obiektu odpowiednio rozmieszczonymi kanałami, jest poddane filtracji, dzięki czemu pompa ciepła pomaga stworzyć bezpieczne warunki życia dla alergików i osób wrażliwych na różnego rodzaju pyłki.

 

Jest to jednak system, który pracuje całkowicie samodzielnie, przez co wymaga on okresowych kontroli oraz serwisowania, w celu zapobiegania poważnym uszkodzeniom oraz usterkom. Nie każdy jednak wie, które z czynności są obowiązkiem użytkownika systemu, które instalatora, a za co odpowiadać będzie wybrany punkt serwisowy. Jak więc wygląda podział obowiązków i jak dbać o naszą pompę ciepła tak, aby działała bez zarzutów?

 

Czynniki, które mają wpływ na nieprawidłową pracę systemu

Za prawidłową pracę całego systemu odpowiada wiele czynników, na które zarówno inwestor, jak i monter, powinien zwrócić uwagę. Oczywiście, pierwszym warunkiem, który odpowiada za prawidłową pracę pompy ciepła jest jej prawidłowy montaż, a to obowiązek doświadczonego i profesjonalnego montera. Warto o tym pamiętać, ponieważ na rynku nie brakuje osób oferujących usługi montażu pompy ciepła w tańszej cenie, jednak osoby te nie posiadają odpowiedniego poziomu doświadczenia i wiedzy, aby móc wykonać montaż systemu poprawnie.

 

Pompy ciepła mogą ulec uszkodzeniu również w przypadku, gdy zostaną ustawione złe parametry pracy. Z kolei przez nieodpowiedni montaż nie tylko doprowadzimy do wystąpienia awarii, ale również do szybszego wykorzystywania składników, co również w wielu przypadkach może prowadzić do uszkodzenia systemu grzewczego. Na zwiększenie awaryjności ma wpływ również niestosowanie się do wymogów dotyczących jakości wody, wykorzystywanej w systemie grzewczym. Pompa ciepła wymaga wody odpowiednio przygotowanej, uzdatnionej, a nie dopilnowanie tej kwestii może mieć negatywny wpływ na bezawaryjną pracę systemu. Nie wszystko jednak należy do obowiązków użytkowników pompy ciepła, a przede wszystkim do montera systemu czy punktu serwisowego.

 

Co należy do obowiązków użytkowników pompy ciepła?

Inwestor, który decyduje się na montaż pompy ciepła w wybranym przez siebie budynku, ma do swojego użytku całkowicie bezobsługowy system grzewczy, ale nie oznacza to, że nie posiada on żadnych obowiązków związanych z jej dalszym i prawidłowym użytkowaniem. Każdy użytkownik pompy ciepła zobowiązany jest do regularnych przeglądów systemu grzewczego, który wykonywane są przez wybraną firmę zewnętrzną. Do obowiązków klienta należy umówienie dogodnego terminu z pracownikiem firmy odpowiedzialnej za wykonanie okresowego przeglądu oraz zapewnienie dostępu do urządzenia. Zanim jednak zdecydujemy się na skorzystanie z usług wybranej firmy, warto upewnić się, że pracownicy wykonujący przegląd posiadają odpowiednie doświadczenie oraz certyfikaty, które oznaczają, że osoba wykonująca przegląd posiada niezbędne do tego uprawnienia.

 

Obowiązki montera pompy ciepła

Powiedzieliśmy już, że prawidłowo wykonany montaż odpowiada za bezawaryjną pracę systemu grzewczego. Z tej przyczyny osoba odpowiedzialna za montaż pompy ciepła, zobowiązana jest przede wszystkim do posiadania uprawnień, które potwierdzone są certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Podczas montażu musi on upewnić się, że pompa ciepła została odpowiednio zainstalowana, a także, że ustawione parametry są prawidłowe i nie mają negatywnego wpływu na pracę pompy ciepła i całego systemu grzewczego.

 

Kiedy możemy powiedzieć o awarii pompy ciepła?

Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich usterek oraz uszkodzeń systemu to również jeden z wielu obowiązków użytkownika pompy ciepła. Skąd jednak mamy wiedzieć, że nasze urządzenie nie działa poprawnie? Tym co może wskazywać na niepoprawne działanie pompy ciepła jest przede wszystkim nieregularny tryb pracy. Częste przerwy, które są odczuwalne przez użytkowników pompy ciepła, zwiększają pobór mocy przez co nie możemy już mówić o oszczędnościach i ekologicznej pracy systemu.

 

Choć usterki mogą pojawić się zawsze, istnieją pewne czynności, dzięki którym możemy ich uniknąć albo przynajmniej odłożyć w czasie. Jak więc uniknąć uszkodzeń systemu?

 

Czynności, które pozwolą uniknąć uszkodzeń pompy ciepła

Czynności te leżą po stronie użytkowników systemu i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ to w ich interesie jest prawidłowe działanie pompy ciepła i uniknięcie usterek, które w większości przypadków są bardzo kosztowne. Czynności, o których mówimy, to:

  • dopilnowanie prawidłowej instalacji pompy ciepła przez osobę do tego uprawnioną,
  • dbanie o czystość poszczególnych elementów systemu, w szczególności parownika umiejscowionego w zewnętrznej jednostce,
  • dbanie o stan filtrów,
  • okresowe wykonywanie przeglądów serwisowych całej instalacji.

 

Warto dodać, że okresowe przeglądy systemu nie tylko pomagają nam w utrzymaniu go z dala od wszelkiego rodzaju usterek, ale także upoważnia nas do skorzystania z gwarancji producenta, ponieważ każdy przegląd wykonany przez zewnętrzną firmę serwisową, jest przedłużeniem ważności gwarancji systemu.