Kiedy przejście na net billing?

Kiedy przejście na net billing?

Niemal dwa lata minęły od momentu, w którym net-billing zastąpił wysłużony system opustów. Jego liczne zalety sprawiają, że interesuje się nim coraz większa liczba właścicieli fotowoltaiki. Kto może się na niego zdecydować? Dla kogo system ten jest obowiązkowy? I w końcu – jak przejść na net-billing? Sprawdźmy!

Od kiedy obowiązuje net-billing i komu jest dedykowany?

System net-billing to jedna ze zmian, jaka została wprowadzona w znowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 29 października 2021 roku. Ostatecznie została ona przyjęta przez sejm 2 grudnia 2021 roku, a obowiązywać zaczęła od 1 kwietnia 2022 roku. Powodem zmiany systemu rozliczeń dla właścicieli fotowoltaiki miało być uproszczenie procedury oraz zastosowanie sprawiedliwych mechanizmów, które doprowadziłyby do jeszcze większego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii oraz przyspieszenia transformacji energetycznej.

Net-billing stał się obowiązkowy dla wszystkich nowych właścicieli instalacji fotowoltaicznych, a więc osób, które zainwestowały w tego rodzaju rozwiązanie po 1 kwietnia 2022 roku. Nie oznacza to jednak, że bardziej doświadczeni użytkownicy paneli PV muszą pozostać przy systemie opustów.

Czy istnieje możliwość przejścia na net-billing i czy to opłacalne?

Tak – każdy właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej może zmienić system rozliczeń z net-metering na net-billing. Co więcej, rośnie liczba osób, która decyduje się na ten krok, co wynika z kilku czynników.

Po niespełna dwóch latach funkcjonowania nowego systemu, możemy stwierdzić, że net-billing:

  • umożliwia obniżenie rachunków za prąd, a także uzyskanie szybszego zwrotu inwestycji w fotowoltaikę;
  • zapewnia łatwiejszą kontrolę nad zużyciem energii oraz kosztami, co ma wpływ na opłacalność montażu instalacji fotowoltaicznej;
  • pozwala lepiej dopasować moc paneli PV do indywidualnych potrzeb, a co za tym idzie uniknąć nadprogramowych kosztów;
  • daje możliwość uczciwego rozliczania się z dystrybutorami energii – bez strat energii, jak miało to miejsce w systemie opustów;
  • pozwala skorzystać z dotacji na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd.

Warto przy tym dodać, że net-billing to rozwiązanie, dzięki któremu ustabilizowana zostaje ilość napięcia w sieci i które może znacząco zmniejszyć jej awaryjność.

Wszystko to sprawia, że przejście na nowy system rozliczeń jest opłacalne i decyduje się na nie coraz większa liczba właścicieli fotowoltaiki. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z net-billingu?

Jak skorzystać z systemu net-billing?

Przejście na net-billing jest jak najbardziej możliwe, niezależnie od tego, z którym dostawcą energii podpisałeś umowę. Warto jednak pamiętać, że u każdego z dystrybutorów taki proces może wyglądać nieco inaczej.

  • Energa. Aby przejść z systemu net-metering na net-billing, należy napisać oświadczenie o zmianie sposobu rozliczania energii. Należy zamieścić w nim kilka informacji – przede wszystkim swoje dane, numer klienta oraz numer punktu poboru energii. Tak sporządzone pismo można wysłać zarówno pocztą elektroniczną (konieczny będzie podpis kwalifikowany), jak i tradycyjną.
  • Enea. W tym przypadku przejście na net-billing jest nieco prostsze – wystarczy bowiem wypełnić specjalny wniosek, który znajduje się na stronie internetowej dystrybutora. Niezbędne dokumenty, które trzeba do niego dołączyć, można przesłać drogą mailową albo poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Enea.
  • PGE. Podobnie jak w przypadku firmy Energa, również tutaj niezbędne jest samodzielne napisanie oświadczenia i podanie w nim numeru klienta czy punktu poboru energii. Dokument należy wysłać pocztą na adres miejscowego oddziału.

Warto pamiętać, że przejście na net-billing w większości przypadków uniemożliwia powrót do systemu opustów. Warto więc przed podjęciem decyzji dobrze ją przemyśleć i zapoznać się ze wszystkimi zaletami oraz wadami obu rozwiązań.