Ładowarki do samochodów elektrycznych – rodzaje

ładowarki do samochodów elektrycznych

Ładowarki do samochodów elektrycznych – rodzaje

Według polskiego prawa, czyli Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, stacja ładowania to urządzenie lub obiekt budowlany wyposażony w punkt ładowania o normalnej lub dużej mocy. Musi ona również posiadać oprogramowanie przeznaczone do świadczenia usług ładowania oraz wydzielone stanowisko postojowe. Tyle teorii – ale czym tak naprawdę różnią się ładowarki do samochodów elektrycznych? Postaramy się przybliżyć ten temat w naszym artykule.

Rodzaje ładowarek do samochodów elektrycznych

Podstawowy podział ładowarek wynika z wcześniej wspomnianej ustawy. Można więc wyróżnić:

  • punkty ładowania o normalnej mocy – 3,7 do 22 kW,
  • punkty ładowania o dużej mocy – powyżej 22 kW.

Urządzenia przeznaczone do ładowania pojazdów elektrycznych o mocy poniżej 3,7 kW w myśl Ustawy nie są kwalifikowane jako punkty ładowania samochodów elektrycznych.

Podział ze względu na rodzaj prądu

Biorąc pod uwagę rodzaj prądu, jakim zasilane są ładowarki, wyróżniamy:

  • ładowarki AC – zasilane prądem zmiennym,
  • ładowarki DC – zasilane prądem stały.

Pierwsze z nich to urządzenia wykorzystujące napięcie 230 lub 400V (jednofazowe lub trójfazowe). Ładują wolniej niż ładowarki stałoprądowe, są to urządzenia o normalnej mocy ładowania. Dużo większą moc mogą mieć natomiast ładowarki DC. W praktyce w Polsce można spotkać urządzenia o mocy do 150 kW. Napięcie wynosi tutaj 400 do 800V, zdecydowanie wyższe jest również natężenie prądu.

ładowarki do samochodów elektrycznych

Co jednak z tego wszystkiego wynika?

Moc ładowania przekłada się na szybkość uzupełniania baterii w pojeździe. Najmniejsze “zasilacze” (bo w myśl ustawy trudno określać je mianem ładowarek) o mocach poniżej 3,7 kW, w zależności od pojemności baterii naładują samochód elektryczny w ciągu kilkunastu godzin. Są to jednak urządzenia bardzo uniwersalne, które nie mają dużego wpływu na instalację elektryczną w budynku.

Moce wyższe (czyli tzw. normalne) pozwalają na naładowanie baterii w kilka godzin (3-7h). Jest to rozwiązanie bardzo przystępne, ze względu na możliwość ładowania samochodu elektrycznego przez noc – dlatego też warto rozważyć montaż takiego urządzenia np. w domowym garażu. Tutaj konieczne jest zwrócenie uwagi, czy takiemu obciążeniu “podoła” instalacja elektryczna.

Osobną kategorią są ładowarki do samochodów elektrycznych o mocach dużych – zwłaszcza tych przekraczających 50 kW. Czas ładowania pojazdu liczymy wówczas w minutach. Są to rozwiązania dla stacji ładowania samochodów elektrycznych, gdzie podczas około 30-minutowego postoju w punkcie przy autostradzie lub drodze szybkiego ruchu uzupełnimy baterię naszego auta.

Typy gniazd

W ładowarkach do samochodów elektrycznych dominują dwa główne typy gniazd:

  • Type 1 – standard dla pojazdów azjatyckich i amerykańskich, dostarczający moc do 19kW (AC).
  • Type 2 – standard europejski, dla prądu stałego lub zmiennego, w zależności od wersji jest w stanie dostarczyć moc nawet do 350 kW (dla systemów przeznaczonych do ładowania w trasie).

Podsumowując

Należy również pamiętać, że szybkość ładowania pojazdu zależy nie tylko od rodzaju ładowarki, ale również od parametrów systemu wewnętrznego, który posiada samochód elektryczny, a także dostępności mocy w sieci i – w końcu – pojemności samej baterii. Nie bez znaczenia są również warunki otoczenia, tj. temperatura.