Wola Więcławska – Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40,48 kWp

Wola Więcławska – Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40,48 kWp

Skontaktuj się z nami

Instalacja fotowoltaiczna służy zaspokojeniu potrzeb własnych pracowni cukierniczej – praktycznie cała produkowana energia będzie konsumowana przez zakład.

System składa się z 88 sztuk modułów monokrystalicznych JA SOLAR o mocy 460 Wp każdy, dających łączną moc 40,48 kWp. Generator PV zainstalowano na gruncie. Moduły wpięte są do 3-fazowego falownika Huawei SUN2000 – 40 KTL – M3. Do systemu zainstalowany będzie też inteligentny licznik pozwalający monitorować bezpośrednią konsumpcję obiektu.

Moc:40,48 kWp
Lokalizacja:Wola Więcławska
Urządzenia:PANELE: JA SOLAR 460 Wp 88 sztuk,
FALOWNIK: Huawei SUN2000-40KTL-M3

Nasi partnerzy