Zwrot inwestycji w systemie net-billing?

Zwrot inwestycji w systemie net-billing?

System net-billing funkcjonuje od 1 kwietnia 2022 roku, jednak wciąż budzi spore wątpliwości. Jedną z tych najważniejszych jest jego opłacalność, którą kwestionują niektórzy właściciele fotowoltaiki. Jak jest naprawdę? Czy dzięki net-billing można liczyć na szybszy zwrot z inwestycji w instalację PV niż w przypadku starego systemu opustów? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz poniżej!

System net-billing może być bardziej opłacalny!

System net-billing dedykowany jest przede wszystkim nowym użytkownikom fotowoltaiki – jeżeli więc zamontowałeś instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 roku, nie możesz skorzystać z systemu opustów. Okazuje się jednak, że osoby, które z fotowoltaiki korzystają dłużej, mają możliwość przejścia na nowy system. Czy jednak warto to zrobić?

Początkowo eksperci ds. odnawialnych źródeł energii przestrzegali, że nowe rozwiązanie może okazać się mniej opłacalne niż stary, dobry system net-metering. Tymczasem rzeczywistość pokazała, że nie tylko nie powoduje on strat, ale wręcz może przyczynić się do zyskania większych oszczędności.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że net-billing pozwala obniżyć rachunki za prąd dzięki efektywniejszemu wykorzystywaniu wytwarzanej energii i pobieraniu jej nadwyżek z sieci bez strat. Co więcej, system ten ułatwia kontrolowanie zużycia prądu i tym samym planowanie przyszłych kosztów.

Jak to wszystko wpływa na zwrot inwestycji w fotowoltaikę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto posłużyć się nie tylko teorią, ale również liczbami.

Jaki jest zwrot inwestycji w systemie net-billing?

Chcąc dowiedzieć się, jak szybki będzie zwrot inwestycji w instalację fotowoltaiczną w systemie net-billing, należy wziąć pod uwagę 3 kwestie.

  1. Obniżenie rachunków za prąd. W przypadku standardowej instalacji o mocy 5,5 kW, która działa w systemie net-billing, użytkownik będzie płacił za prąd średnio o 70-80% mniej. Oznacza to spore oszczędności, które mają ogromny wpływ na zwrot inwestycji w stosunkowo krótkim czasie.
  2. Lepsze dopasowanie instalacji. Zgodnie z danymi Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), większość instalacji fotowoltaicznych była przewymiarowana nawet o 20 procent w stosunku do realnych potrzeb ich użytkowników. System net-billing pozwala o wiele lepiej planować zapotrzebowanie na energię i potencjalne koszty, co może wyeliminować ten problem. Efekt? Odpowiednia ilość energii przy mniejszych kosztach początkowych.
  3. Dofinansowania. System net-billing nie zmienia sposobu przydzielania dotacji dla osób decydujących się na montaż fotowoltaiki. Co więcej, wciąż będą one mogły korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, co oznacza nie tylko niższe koszty początkowe, ale również eksploatacyjne.

Wszystko to sprawia, że okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę w net-billingu może skrócić się z 10 do zaledwie 7 lat. Oczywiście są to dane uśrednione, jednak wniosek jest prosty – nowy system okazuje się bardziej opłacalny niż net-metering i sprawia, że inwestycja w panele PV wydaje się być jeszcze lepszą opcją niż wcześniej.

Przyszłość systemu net-billing

W kontekście rozważań na temat opłacalności net-billingu i zwrotu inwestycji warto wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Mowa tu o zmianach, jakie czekają prosumentów w czerwcu 2024 roku. Od tego momentu ceny rynkowe będą uzależnione od stawek godzinowych za prąd, co w praktyce oznacza, że sprzedaż prądu wytwarzanego przez instalacje fotowoltaiczne może okazać się jeszcze bardziej opłacalna.

Z czego to wynika? Otóż największe zapotrzebowanie na energię z sieci energetycznej pojawia się w ciągu dnia, a więc za nadwyżkę prądu sprzedaną w tym czasie prosument otrzyma wyższą stawkę. Działa to również w drugą stronę – energia zakupiona wieczorem lub w nocy będzie tańsza, co zapewni użytkownikom spore możliwości w zakresie planowania potencjalnych kosztów.

Racjonalne korzystanie z systemu net-billing może więc przynieść prosumentom wiele korzyści. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu z Elektro Masters lub skorzystania z kalkulatora PV!