Dofinansowanie do magazynów energii

Magazyny energii dofinansowania

Dofinansowanie do magazynów energii

Rosnąca w naszym kraju popularność przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, to efekt chęci uniezależnienia się od sieci energetycznej i ochrony przed rosnącymi cenami za prąd. Tak pozyskiwana energia jest też zeroemisyjna, co ma kolosalne znaczenie dla energetycznej transformacji kraju. Gospodarstwa domowe mogły liczyć na szereg zachęt do inwestowania w fotowoltaikę, np. w postaci korzystnego system rozliczeń nadprodukowanej energii i programów dopłat. Jednak ostatnia nowelizacja ustawy o OZE zmieniła system rozliczania, kładąc nacisk na zwiększenie konsumpcji wyprodukowanej w mikroinstalacjach energii. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego są dofinansowania do magazynów energii w ramach programu Mój Prąd 4.0.

Wzrost konsumpcji energii z przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych

Dotychczasowe systemy dopłat w ramach licznych programów dofinansowań do paneli fotowoltaicznych (np. Mój Prąd), miały na celu zachęcić gospodarstwa domowe do wzięcia udziału w zielonej transformacji energetycznej. System dopłat miał sprawić, że inwestycja w fotowoltaikę mogła się szybciej zwrócić. I to się udało – obecnie w Polsce funkcjonuje blisko 900 tys. przydomowych mikroinstalacji, przyłączonych do sieci energetycznej. Jednakże taki stan liczbowy wywołał również pewne problemy z wydolnością sieci, zwłaszcza po przyjmowaniu nadprodukcji energii generowanej w letnie słoneczne dni. W związku z tym władze postanowiły położyć nacisk na zwiększenie samowystarczalności energetycznej gospodarstw poprzez m.in. dopłaty do domowych magazynów energii.

Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0 – magazyny energii

Najnowsza edycja programu Mój Prąd 4.0 to odpowiedź na nowe podejście do wykorzystywania przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. System dopłat do instalacji fotowoltaicznej obejmuje już nie tylko same panele, ale również inne urządzenia, które mają zachęcić prosumentów do bardziej efektywnej konsumpcji wyprodukowanej energii, a także – do jej magazynowania w przypadku nadprodukcji. Wnioski o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0 można składać od 15 kwietnia 2022 r. i są przeznaczone dla tych prosumentów, którzy zgłoszą swoją instalację po 1 kwietnia już z nowym systemem rozliczeń energii net-billing, lub którzy zmienią go z systemu opustów. Budżet programu to 350 mln zł, finansowane ze środków unijnych w ramach mechanizmu REACT EU.

Dofinansowanie do magazynów energii 2022

Dopłaty do magazynów energii w 2022 r.

Podstawowe założenia nowego programu dopłat do m.in. magazynów energii sprowadzają się do odpowiedniego zmotywowania prosumentów do lepszego gospodarowania wytworzoną energią i zwiększenia jej autokonsumpcji. Chodzi o to, by jej nadprodukcję magazynować w domu, a nie w sieci energetycznej. Mechanizm dofinansowania został skonstruowany następująco:

  • na inwestycję w instalację fotowoltaiczną – do 4000 zł
  • na inwestycję w instalację wraz z dodatkowymi elementami (co wymaga montażu droższych przetworników) – do 5000 zł
  • na zakup pompy ciepła – do 5000 zł
  • dofinansowanie do magazynu energii (o minimalnej pojemności 2 kWh) – do 7500 zł
  • zakup systemu do zarządzania energią – do 3000 zł

Dotacje wynoszą do 50% kosztów kwalifikowanych. Łącznie można zyskać 20500 zł (nowi prosumenci) lub 17500 zł (dotychczasowi, rezygnujący z systemu opustów).

Dopłaty do domowych magazynów energii pozwalają zainwestować w urządzenia umożliwiające przechowywać nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej, a następnie ją wykorzystać w razie wystąpienia potrzeby. Wybór odpowiedniego magazynu najlepiej powierzyć w ręce specjalistów. W Elektro Masters oferujemy magazyny o mocy do 18,9 kWh z 6000 cykli ładowania i 10-letnią gwarancją. W połączeniu z panelami fotowoltaicznymi umożliwiają osiągnięcie całkowitej niezależności energetycznej.