Mój Prąd 4.0 – szczegóły i zasady dofinansowania

Mój Prąd 4.0 - zasady dofinansowania 2022

Mój Prąd 4.0 – szczegóły i zasady dofinansowania

Rosnąca popularność instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynika nie tylko ze wzrostu świadomości ekologicznej, ale również z możliwości osiągnięcia znacznych oszczędności na rachunkach za prąd. Niewątpliwie jednym z ważniejszych motywatorów do założenia instalacji były dotychczas rządowe programy Mój Prąd, które w poprzednich edycjach miały na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaicznych mikroinstalacji, co z kolei miało zwiększać udział OZE w ogólnym bilansie energetycznym. Od 15 kwietnia 2022 r. można już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0.

Mój Prąd 2022 – nowa edycja programu

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 860 tys. przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, które są przyłączone do sieci energetycznej. Jest to efekt dynamicznego rozwoju branży i bardzo korzystnych finansowo poprzednich edycji programu. Zgodnie z założeniami NFOŚiGW nowy program Mój Prąd 4 ma na celu stworzenie takich warunków prosumentom, żeby ci mogli w sposób maksymalnie samodzielny i niezależny gospodarować wytworzoną z instalacji fotowoltaicznej energią przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności dla sieci energetycznej. Ma to być możliwe dzięki wykorzystaniu systemów służących krótkoterminowemu magazynowaniu energii w cieple.

Program Mój Prąd 4.0 – zasady

Najnowsza edycja programu jest przeznaczona dla osób fizycznych, które wytwarzają w swoich instalacjach energię elektryczną na własny użytek. Dotacje mają obejmować instalacje o mocy od 2 do 10 kW i będą przyznawane na pokrycie kosztów poniesionych nawet od lutego 2020 r. Zgodnie z założeniami o dofinansowanie mogą się starać:

 • prosumenci działający w dotychczasowym systemie opustów – net-metering, ale którzy zdecydują się na nowy system rozliczeń net-billing;
 • osoby fizyczne, które podłączą nową instalację fotowoltaiczną wg nowego systemu.

Mój Prąd 4.0 dofinansowanie w 2022 roku

Dotacje Mój Prąd 2022 i nowy sposób rozliczania nadwyżek

Czwarta edycja Mojego Prądu wprowadza nowy system rozliczania kosztowego nadwyżek energii, które prosument przesyła do sieci. Jest to tzw. net-billing, gdzie transakcja kupna-sprzedaży polega skrótowo na:

 • otrzymaniu przez prosumenta zapłaty za przesłanie do zakładu energetycznego nadprogramowej energii;
 • wytworzona energia (w kWh) będzie rozliczana na indywidualnym depozycie;
 • środki pieniężne za przesłaną energię pozostaną nieopodatkowane;
 • pobieraniu energii z sieci wg stawek ogólnych dla wszystkich.

Mój Prąd 4.0 – ile zwrotu można otrzymać?

Decydując się na nową instalację fotowoltaiczną i rozliczanie typu net-billing prosumenci mogą liczyć określone zwroty inwestycyjne. Dofinansowanie Mój Prąd 2022 przybiera formę dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych i prezentuje się następująco:

 • maksymalnie 4000 zł dla instalacji fotowoltaicznej;
 • do 5000 zł dla instalacji fotowoltaicznej z zakupem przynajmniej jednego dodatkowego elementu;
 • oraz za zakup elementów, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej:
  • magazyny ciepła, wykorzystujące między innymi pompy ciepła typu powietrze-woda – dofinansowanie do 5000 zł;
  • magazyny energii elektrycznej z akumulatorami o minimalnej pojemności 2 kWh – dofinansowanie do 7500 zł;
  • system HEMS/EMS do zarządzania energią przy jednoczesnym zakupie magazynu ciepła lub energii – do 3000 zł.

Łącznie za jedno przedsięwzięcie można uzyskać nawet 20500 zł lub 17500 zł w przypadku wnioskodawców, którzy rozliczając się już na zasadach net-metering zmienią system rozliczeniowy na net-billing. Wnioski można składać elektronicznie z wykorzystaniem GWD (generatora wniosków o dofinansowanie).

W ramach kompleksowej obsługi Elektro Masters oferuje swoim klientom pełne zaopatrzenie w ramach realizacji zasad programu Mój Prąd 4.0 – od instalacji fotowoltaicznych po wysokiej klasy pompy ciepła oraz wydajne magazyny energii.