Fotowoltaika i net-billing – nowe zasady rozliczania

Fotowoltaika i net billing

Fotowoltaika i net-billing – nowe zasady rozliczania

Jedną z podstawowych zmian w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r. było wprowadzenienowego systemu wartościowego rozliczania nadwyżki wyprodukowanej przez prosumenta energii – tzw. net-billingu. Ustawodawca, wprowadzając nowy system w tym zakresie, miał na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju prosumentyzmu w naszym kraju. Net-billing, od kiedy obowiązuje, tj. od 1 kwietnia 2022 r. obejmuje wszystkich nowych prosumentów, czyli tych, którzy od tej daty złożą wniosek o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci. Czym dokładnie jest i jakie zmiany wprowadza net-billing? Czytaj dalej!

Net-billing – co to jest i na czym polega nowy system rozliczania?

Nowy system rozliczania fotowoltaiki jakim jest net-billing zakłada kosztowe rozliczenie, które opiera się o wartość energii oddanej i zakupionej. Co to oznacza dla prosumenta? Że będzie mógł sprzedawać nadwyżki wytworzonej w swojej mikroinstalacji fotowoltaicznej energii do sieci po określonej cenie, ale już za energię pobraną będzie ponosił opłaty rynkowe, jak każdy inny odbiorca. Czy net-billing obejmuje też prosumentów sprzed 1 kwietnia 2022 r.? Nie, ustawodawca uznał ich prawa nabyte i mogą oni korzystać z systemu opustów net-metering jeszcze przez 15 lat.

Net-billing i fotowoltaika – co się zmieniło?

Wszyscy prosumenci, którzy dokonali zgłoszenia swoich instalacji fotowoltaicznych do dnia 31 marca 2022 r. objęci są tzw. systemem opustów, który sprowadzał się do:

  • możliwości odebrania 0,8 kWh za każdą 1 kWh oddaną do sieci (instalacje o mocy nieprzekraczającej 10 kWh);
  • możliwości odebrania 0,7 kWh za każdą 1 kWh oddaną do sieci (instalacje o mocy większej niż 10 kWh).

Prosument rozliczający się wg „starych” zasad objęty jest następującymi zasadami rozliczania:

  • nie jest obarczony opłatami zmiennej dystrybucji;
  • objęty jest 12-miesięcznym okres rozliczania nadwyżki energii;
  • po zakończeniu 15-letniego okresu ochrony konieczne będzie podpisanie nowej umowy rozliczania.

Co więcej, prosument rozliczający się wg systemu opustów może w każdej chwili przejść na rozliczanie w formie net-billing (bez opcji powrotu). Ci którzy się na to zdecydują także mogą skorzystać z dofinansowań w ramach programu Mój Prąd 4.0.

net billing co to jest

Net-billing, czyli na czym polega rozliczenie?

Podstawowy wyróżnik net-billingu polega na tym, że sprzedaż nadwyżek wytworzonej energii do sieci będzie rozliczana na indywidualnym depozycie w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że zgromadzone środki będą bilansować pobraną z sieci energię, zatem może nawet nie być konieczności płacenia za nią rachunków. Oczywiście środki, które nie zostaną wykorzystane w danym okresie zostaną prosumentowi zwrócone. Ważną nowością w net-billingu jest zabezpieczenie się operatora sieci energetycznej przed nadprodukcją energii w postaci ograniczenia wysokości wypłacanej kwoty do maksymalnie 20% wartości prądu wprowadzonego do sieci.

Czy net-billing i fotowoltaika się opłaca?

O ile w porównaniu do systemu opustów prosument w net-billingu mniej zyskuje na rozliczaniu nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej, to jednak własna mikroinstalacja fotowoltaiczna nadal generuje oszczędności i pozwala w znacznej mierze uchronić się przed rosnącymi rachunkami za prąd. Dołączając powietrzną pompę ciepła można również zniwelować rachunki za ogrzewanie domu, czy nawet uzyskanie ciepłej wody użytkowej. Z kolei zastosowanie magazynów energii może pozwolić na częściowe lub nawet pełne uniezależnienie od sieci energetycznej. Kompleksowe usługi w zakresie dostarczania i montażu systemów fotowoltaiki oraz pomp ciepła i magazynów energii oferuje Elektro Masters.

Sprawdź również: Dofinansowanie do magazynów energii