Jak działa licznik dwukierunkowy?

Licznik dwukierunkowy do instalacji fotowoltaicznej

Jak działa licznik dwukierunkowy?

W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzi szereg elementów. Jednym z nich jest licznik dwukierunkowy. Urządzenie to ma za zadanie zliczać ilość wytworzonej energii elektrycznej oraz energii pobranej z sieci publicznej. Mamy zatem do czynienia z pomiarem dwukierunkowego przepływu prądudo sieci oraz z sieci. Na tej podstawie następuje rozliczenie instalacji elektrycznej z zakładem energetycznym.

Czym różni się licznik jednokierunkowy od dwukierunkowego?

Liczniki jednokierunkowe montowane są w budynkach nie posiadających systemów fotowoltaicznych. Mierzą prąd oraz napięcie i zliczają impulsy w celu zweryfikowania ilości energii, jaką przesłano z zakładu energetycznego. W przypadku budynków, gdzie produkuje się energię bezpośrednio z promieniowania słonecznego, zachodzi potrzeba instalacji liczników dwukierunkowych. Urządzenia te mają za zadanie zliczać energię płynącą również w drugą stronę (od budynku do sieci). W większości przypadków prąd wyprodukowany przez instalację fotowoltaiczną nie jest zużywany w całości. W związku z tym wszelkie nadwyżki zostają wysyłane do sieci elektroenergetycznej. Licznik dwukierunkowy jest zatem stosowany, gdy odbiorca energii jest jednocześnie jej wytwórcą.

Wymiana licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy

Wymiana licznika na dwukierunkowy należy do obowiązków operatora sieci, który ma na nią 30 dni, od momentu otrzymania zgłoszenia. Procedura ta jest bezpłatna i prosta. Jedyne, co należy zrobić to wypełnić odpowiedni wniosek oraz przygotować dokumentację posiadanych urządzeń fotowoltaicznych. Czasem zdarza się, że w istniejących licznikach znajduje się już funkcja zliczania energii oddawanej do sieci. Wówczas operator musi ją jedynie odblokować.

Wymiana licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy jest niezwykle ważna. Dlaczego? W przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna uruchomiana zostanie ze standardowym licznikiem, nadwyżki energii wysyłane do sieci zarejestrowane zostaną jako energia pobrana, co w efekcie skutkować będzie bardzo wysokim rachunkiem za prąd.

Net metering i odczyt licznika dwukierunkowego

Z instalacją fotowoltaiczną i licznikiem dwukierunkowym wiąże się jeszcze jedno ważne pojęcie – net metering, czyli opomiarowanie netto. Termin ten oznacza możliwość magazynowania energii elektrycznej w sieci energetycznej. Wytwarzany przez instalację fotowoltaiczną prąd może być na bieżąco zużywany, sprzedawany, ale również przechowywany. Net metering pozwala na magazynowanie energii elektrycznej, której w danym czasie nie jesteśmy w stanie zużyć i odebranie jej z sieci, gdy zajdzie taka potrzeba.

W praktyce możemy mieć do czynienia ze zbyt małą produkcją prądu, bilansem zerowym lub nadwyżką energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Jeśli wytworzenie energii w danym przedziale czasowym okazało się niewystarczające i zaszła potrzeba dodatkowego poboru prądu z sieci, należy zapłacić cenę dobieranej energii. Gdy bilans jest zerowy, czyli zużyto tyle samo prądu, ile wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna, ponosimy tylko koszty związane z obsługą sieci. Jeśli produkcja okazała się większa niż pobór, nadwyżki sprzedawane są do sieci.

Sposoby rozliczeń za energię

Odczytanie stanu zużycia prądu z licznika wcale nie jest trudne. Istnieją dwa sposoby rozliczania się z zakładem energetycznym – rozliczenie rzeczywiste i prognozowane. Pierwsze z nich to nic innego jak konieczność comiesięcznego lub kwartalnego rozliczania się ze zużytej energii. Rozliczenie prognozowane to system opierający się na niedopłatach i nadpłatach. Kwoty do uregulowania wyznaczane są na podstawie prognoz. Zakład energetyczny dokonuje w tym przypadku szacunkowym pomiarów na zużycie energii przez dany budynek. Każdy licznik pokazuje aktualny stan zużycia energii, datę, godzinę oraz aktualną taryfę prądu, czyli tzw. kod OBIS, informujący o posiadanej taryfie prądu.

Licznik dwukierunkowy do fotowoltaiki