Program Moje Ciepło 2022 – na jakie dofinansowanie można liczyć?

Program Moje Ciepło 2022

Program Moje Ciepło 2022 – na jakie dofinansowanie można liczyć?

Jedną z nowych inicjatyw rządowych, który ma na celu rozwój i wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii jest program Moje Ciepło. Kluczowe założenie programu Moje Ciepło 2022 przewiduje dofinansowanie zakupu oraz montażu różnych pomp ciepła, które zgodnie z europejską polityką energetyczną, stanowią technologiczną przyszłość w zakresie ogrzewania domów. Moje Ciepło to kolejna po programie Mój Prąd propozycja od NFOŚiGW, która przeznaczona jest dla osób fizycznych. Start przyjmowania wniosków planowany jest na koniec kwietnia 2022 r. Jakie jest oferowane w programie Moje Ciepło dofinansowanie? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby otrzymać dotacje?

Moje Ciepło 2022 – założenia i cele programu

Program Moje Ciepło ma stanowić zachętę do inwestowania w ekologiczne, odnawialne źródła energii w zakresie ogrzewnictwa indywidualnego. Ma na celu wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej poprzez wspieranie stosowania zeroemisyjnych źródeł ciepła, jakimi są z założenia pompy ciepła. Resort klimatu i środowiska podkreśla, że pompy ciepła, zarówno powietrzne, wodne jak i gruntowe, to najnowocześniejsze źródła ciepła, które stanowić mogą znacząco się przyczynić do poprawy jakości powietrza w Polsce, a przez to też osiągać założenia celów klimatycznych.

Program Moje Ciepło – dla kogo jest przeznaczona akcja?

W założeniach NFOŚiGW program jest skierowany do właścicieli lub też współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych. Dofinansowanie ma dotyczyć zakupu oraz montażu pomp ciepła, niezależnie od ich rodzaju. Do programu włączone są pompy wykorzystywane celem samego ogrzewania oraz te zapewniające jednocześnie ciepłą wodę użytkową. Dotacje do inwestycji w tym zakresie mają stanowić realną zachętę do powszechnego udziału osób indywidualnych w rozwoju OZE w naszym kraju.

Moje Ciepło 2022

Warunki programu

Podstawowe warunki, które wnioskodawca musi spełnić, by móc się ubiegać o dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło 2022, sprowadzają się do następujących głównych aspektów:

  • program dotyczy wyłącznie nowych budynków mieszkalnych, przez co rozumie się, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (lub nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.)  inwestor nie wystosował zawiadomienia o zakończeniu budowy, jak również nie wniósł o pozwolenie na użytkowanie budynku;
  • program obejmuje budynki wyłącznie o podniesionym standardzie energetycznym, tj. których: wskaźnik EPH+W (roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej użytkowej) może wynieść maksymalnie 63 kWh/ (m²/rok) w pierwszym roku funkcjonowania programu i 55 kWh/ (m²/rok) w kolejnych latach.

Z innych warunków programu warto wymienić m.in.:

  • montować można pompy ciepła nie starsze, niż 24 m-ce;
  • w domu można mieć zainstalowane kominki, które służą wyłącznie celom rekreacyjnym.

Program Moje Ciepło – dofinansowanie

Budżet programu wynosi aż 600 mln zł, co wystarczyć ma na zakup i montaż pomp ciepła w aż 57 tys. domach. Dofinansowanie wynosi 30% środków kwalifikowanych. Okres kwalifikowalności programu Moje Ciepło, od kiedy będą obejmowane poniesione inwestycje, to 1 stycznia 2021 r. i trwać będzie do 31 grudnia 2026 r. Dotacja może wynieść maksymalnie 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych i 21 tys. dla pomp gruntowych.

Warto podkreślić, że pompy ciepła mogą być zasilane przez panele PV, przez co ogrzewanie w domu może być nawet darmowe. Elektro Masters oferuje topowe rozwiązania w zakresie kompleksowego montażu powietrznych pomp ciepła z pełną instalacją fotowoltaiczną – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.