Czy fotowoltaika wymaga pozwolenia na budowę?

Czy fotowoltaika wymaga pozwolenia na budowę

Czy fotowoltaika wymaga pozwolenia na budowę?

Rosnąca popularność paneli fotowoltaicznych wywołuje szereg pytań ze strony przyszłych inwestorów. Korzyści płynące z montażu fotowoltaiki, np. energooszczędność, niezależność od sieci energetycznej i ekologia, są na tyle atrakcyjne, że zwiększa się ilość osób zainteresowanych, a co za tym idzie – pojawia się coraz więcej kwestii wartych wyjaśnienia. Jednym z często powtarzających się pytań jest „czy fotowoltaika wymaga pozwolenia na budowę?”. W tym artykule znajdziesz odpowiedź!

Budowa domu jednorodzinnego wymaga szeregu urzędowych implikacji, które musimy spełnić przed rozpoczęciem prac. Czy tak samo jest z fotowoltaiką? Czy jest w tym celu potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona wprost od planowanej mocy instalacji fotowoltaicznej. O czym w związku z tym należy pamiętać?

Kiedy pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej jest konieczne?

Budowa wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których moc całkowita przekracza 50 kW, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Nie ma tu znaczenia miejsce, gdzie jest planowany montaż całej instalacji – zarówno w przypadku dachów, jak i fotowoltaiki na gruncie, pozwolenie będzie niezbędne. Organem właściwym, do którego należy złożyć odpowiedni wniosek, jest starosta (lub w dalszej kolejności wojewoda).

Instalacja fotowoltaiczna wymagająca pozwolenia na budowę

Fotowoltaika bez pozwolenia – montaż bez zbędnych formalności

W sytuacji tzw. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli o mocy nieprzekraczającej wartości 50 kW, pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Dzięki temu inwestor może swobodnie przystąpić do budowy instalacji, niezależnie od miejsca usytuowania paneli (również w przypadku fotowoltaiki na gruncie, pozwolenie na budowę nie jest wymagane). Od tej zasady istnieje jednak kilka , które skutkować będą koniecznością uzyskania dodatkowych zgód czy pozwoleń. Są to:

  • planowana wysokość paneli montowanych na dachach – jeśli wartość ta przekracza 3 metry;
  • wpisanie obiektu do rejestru zabytków, lub np. fakt oddziaływania danego gruntu na środowisko (np. w obszarze Natura 2000);
  • ewentualna konieczna przebudowa budynku, jeśli wymaga tego montaż paneli.

Formalności związane z budową instalacji fotowoltaicznych o mocy nie wyższej niż 50 kW są ograniczone do minimum – wystarczy samo zgłoszenie. Jak to wygląda? Po wykonaniu instalacji należy poinformować o tym operatora sieci energetycznej, dla którego istotne będą takie informacje, jak: nazwa sieci, data przyłączenia a także – co istotne ze względów bezpieczeństwa – lokalizacja falownika. Od momentu zgłoszenia operator powinien w ciągu 30 dni dokonać wymiany licznika na dwukierunkowy oraz wręczyć tzw. certyfikat przystosowania sieci do zamontowanego systemu fotowoltaicznego. Co ważne, operator sieci musi być informowany o wszelkich istotnych zmianach w zakresie instalacji.

Fotowoltaika – pozwolenie na budowę w świetle nowych przepisów prawnych

Istotne zmiany w zakresie niezbędnych do uzyskania formalności wprowadziła nowelizacja prawa budowlanego, w której ustawodawca narzucił inwestorom budującym instalacje fotowoltaiczne przekraczające moc 6,5 kW obowiązek:

  • dokonania uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych całego projektu instalacji;
  • powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o terminie zakończenia prac montażowych oraz planowanym uruchomieniu instalacji.

O ile przepisy te są niezwykle istotne ze względu na ochronę przeciwpożarową, bo dodatkowo zabezpieczają inwestora w razie wybuchu pożaru i akcji ratowniczej, to jednak nie są wystarczająco jasne, pozostawiając zbyt duże pole do interpretacji w zakresie m.in.: sposobu dokonywania wspomnianych uzgodnień czy samych wytycznych dla rzeczoznawców. Z pewnością można się spodziewać dalszych ruchów ustawodawcy w tym zakresie.

Sprawdź również: jaka instalacja fotowoltaiczna dla domu jednorodzinnego?