Czy magazynowanie energii się opłaca?

Czy magazynowanie energii się opłaca?

Magazynowanie energii cieszy się rosnącą popularnością wśród konsumentów, którzy korzystają z odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu możliwe jest przechowywanie prądu w sytuacji, gdy jego produkcja jest wyższa niż aktualne zużycie. Nadwyżki energii mogą zostać wykorzystane w przyszłości, gdy będzie to najbardziej niezbędne. Choć aktualnie koszty przechowywania prądu są dość wysokie, magazyny energii czeka dynamiczny rozwój i już wkrótce mogą one stać się kluczowym rozwiązaniem na rynku energetyki.

Rozwój magazynów energii w Polsce

Aktualnie w naszym kraju magazynowanie energii nie jest uregulowane prawnie, ale ministerstwo rozpoczęło już działanie, które mają na celu unormowanie tej kwestii. Z czego wynika takie zapotrzebowanie? Przede wszystkim z konieczności stabilizacji sieci i zwiększenia znaczenia odnawialnych źródeł energii w dziedzinie energetyki.

Co więcej, magazynowanie energii jest niezwykle korzystne dla konsumentów. Dzięki niemu możliwe jest niemal całkowite wyeliminowanie problemu z przerwami w dostawie energii oraz strat na przesyle. Rozwiązanie to pozwoli również odciążyć sieć w przyszłości, gdy na drogach pojawi się jeszcze więcej samochodów elektrycznych. Stabilizacja sieci umożliwi ograniczenie ryzyka zahamowania rozwoju gospodarczego, a pomocne w tym okażą się właśnie magazyny energii. Dlatego też zainteresowanie nimi rośnie, a producenci oferują coraz więcej nowoczesnych rozwiązań, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb konsumentów.

Prosument a kwestia magazynowania energii

Magazyny energii mogą być bardzo opłacalne dla konsumentów, którzy czerpią prąd przy użyciu domowych instalacji fotowoltaicznych. Obecnie, ze względu na zmienne zapotrzebowanie na energię w różnych porach dnia, użytkownicy paneli PV nie zawsze wykorzystują wyprodukowany prąd w całości – ten niewykorzystany trafia do sieci, skąd można pobrać go z powrotem, ale tylko w 80%.

Magazyny energii umożliwią wykorzystywanie wyprodukowanej energii w 100% i – w miarę rozwoju technologicznego oraz obniżenia kosztów tego rodzaju rozwiązań – mogą okazać się niezwykle korzystną opcją dla wszystkich konsumentów, którzy korzystają z instalacji fotowoltaicznych.

Warto również zwrócić uwagę na samochody elektryczne, które stają się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem. Wynika to z faktu, że nie tylko stanowią ekologiczny środek transportu, ale również mogą pełnić funkcję baterii i przechowywać wyprodukowaną wcześniej energię elektryczną.

Magazynowanie energii – najważniejsze zalety i wady

Magazyny energii są korzystną opcją dla prosumentów przede wszystkim dlatego, że dzięki nim możliwe jest odbierania dokładnie takiej ilości energii, jaka została wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną.

Pozwala to na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców prądu, którzy – w przypadku przesyłania go do sieci – pobierają 20% energii. Co więcej, zgromadzoną w ten sposób energię można wykorzystać w dowolnym momencie – również w nocy, co może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz komfort użytkowników danego obiektu.

To jednak nie wszystko – magazynowanie energii stanowi znakomite rozwiązanie dla osób, które:

  • nie mogą korzystać z sieci energetycznej albo mają do niej utrudniony dostęp;
  • zmagają się z częstymi przerwami w zasilaniu, które obniżają komfort życia albo uniemożliwiają efektywne realizowanie zadań.

Niestety, w chwili obecnej magazynowanie energii na własny użytek nie jest pozbawione wad. Tą najważniejszą są koszty – dużo wyższe niż w przypadku podłączenia do sieci. Producenci magazynów energii oferują najczęściej ogniwa litowo-jonowe, zapewniając rozwiązania tworzone w oparciu o rozmaite technologie i posiadające odmienne pojemności. Prosument musi liczyć się z wydatkiem minimum 10 tysięcy złotych za baterię o pojemności 3-10 kWh.

Pamiętaj! Producenci zapewniają kilkuletnią gwarancję na magazyny energii (zwykle 10 lat), ale warunkiem jej otrzymania jest skorzystanie z usług montażu oraz serwisu przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia.

Przyszłość magazynów energii w Polsce

Rozwój magazynów energii postępuje w bardzo szybkim tempie, co ma związek z dostępem do coraz bardziej zaawansowanych technologii oraz rosnącej wydajności rozwiązań do magazynowania. Co więcej, sprzyjają temu postanowienia Unii Europejskiej – jej celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich i tym samym zastępowanie nimi tradycyjnych paliw, jak gaz czy węgiel.

Można więc założyć, że przyszłość magazynów energii – zarówno w Polsce, jak też innych krajach należących do UE – rysuje się w jasnych barwach. Mogą one stanowić klucz do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i znacznie przyspieszyć rozwój OZE. Wielu specjalistów sądzi ponadto, że to właśnie magazyny energii stanowią jeden z najważniejszych elementów transformacji energetyki i bez nich rozwój OZE jest niemożliwy.