Fleksument – kto nim jest i jaka jest jego rola w transformacji energetycznej?

Fleksument – kto nim jest i jaka jest jego rola w transformacji energetycznej?

Branża odnawialnych źródeł energii rozwija się w bardzo szybkim tempie, a zmianom ulegają również zasady korzystania z fotowoltaiki czy pomp ciepła i aspekty prawne. Co jakiś czas mamy więc do czynienia z nowym słownictwem, które warto poznać – zwłaszcza, jeżeli jest się aktywnym użytkownikiem ekologicznych instalacji. Jednym z takich pojęć jest „fleksument” – co oznacza i jaka jest jego rola na rynku odnawialnych źródeł energii? Sprawdźmy!

Kim jest fleksument?

Zanim odpowiemy na to pytanie, warto w pierwszej kolejności wspomnieć o zmianach w sposobie rozliczania prosumentów, jakie weszły w życie w 2022 roku. Zgodnie z nimi, obowiązujący dotychczas system opustów został zmieniony na net-billing. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim fakt, że nadwyżek energii wyprodukowanej przez odnawialne źródła energii, np. fotowoltaikę, nie można już magazynować w sieci – aktualnie są one sprzedawane po cenach rynkowych. Taka zmiana miała na celu zwiększenie autokonsumpcji, a więc zużywania prądu wytworzonego przez instalację na bieżące potrzeby. Pojęcie prosumenta w tym kontekście musiało więc zostać zastąpione przez inne, jakim jest fleksument. Co oznacza?

Fleksument to połączenie dwóch angielskich słów: „prosumer”, czyli „prosumenta”, oraz „flexibility”, czyli „elastyczność”. W praktyce, jest to osoba, która z jednej strony wytwarza energię z mikroinstalacji OZE i wykorzystuje ją na własne potrzeby (jak prosument), a z drugiej elastycznie zmniejsza lub zwiększa zużycie prądu zgodnie z jego podażą i popytem. Fleksument jest więc aktywnym odbiorcą, który nie tylko zużywa, ale również sprzedaje lub magazynuje energię elektryczną.

Rola fleksument w transformacji energetycznej

Bycie fleksumentem to korzyść – zarówno dla samego użytkownika instalacji fotowoltaicznej, jak i całego systemu energetycznego. Aby to zrozumieć, warto przyjrzeć się bliżej aktualnym wyzwaniom i problemom operatorów działających na rynku energii.

Okazuje się, że błyskawiczny rozwój energetyki prosumenckiej doprowadził do sytuacji, że istniejąca w naszym kraju infrastruktura jest niewystarczająca. Głównym problemem jest jej nieprzystosowanie do pracy z rosnącą liczbą źródeł rozproszonych. W efekcie sieci energetyczne – zwłaszcza w godzinach szczytu – są przeciążone, co prowadzi do licznych awarii i przerw w dostawach prądu.

Wprowadzenie net-billingu jest odpowiedzią na ten problem i stanowi sposób na to, by użytkownicy fotowoltaiki oraz innych systemów OZE byli bardziej elastyczni, a co za tym idzie – przyczynili się do stabilizacji sieci. Rola fleksumenta w transformacji energetycznej jest więc bardzo duża i z czasem będzie rosnąć, co może pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej naszego kraju.

Magazyn energii, czyli klucz do skutecznej transformacji energetycznej

Jak wspomnieliśmy wcześniej, system net-billingu uniemożliwia magazynowanie energii w sieci. Nie oznacza to jednak, że fleksument nie może jej gromadzić, a następnie wykorzystywać do własnych celów. Oprócz możliwości sprzedaży prądu do sieci, stoi przed nim jeszcze jedna opcja – przechowywanie jej w magazynie energii. Tego rodzaju urządzenie można efektywnie zintegrować z instalacją fotowoltaiczną, co niesie liczne korzyści.

Magazyny energii nie tylko pozwalają zwiększyć elastyczność systemu energetycznego i odciążyć go, ale również:

  • dać użytkownikowi OZE możliwość magazynowania energii w ilościach adekwatnych do jego potrzeb, a następnie wykorzystywania jej w dowolnym czasie – np. wtedy, gdy fotowoltaika nie pracuje (po zmroku) albo gdy doszło do awarii sieci;
  • uniknąć przerw w dostawach prądu, które mogłyby wpłynąć na codzienny komfort albo uniemożliwić realizację zadań – również w firmach;
  • zwiększyć autokonsumpcję, zyskać niezależność energetyczną i wykorzystać w stu procentach potencjał odnawialnych źródeł energii.

Jeżeli chcesz zyskać wszystkie te korzyści i jednocześnie odgrywać istotną rolę w transformacji energetycznej, postaw na wysokiej jakości magazyn energii, który zintegrujemy z Twoją instalacją fotowoltaiczną. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Elektro Masters!