Ile kosztuje 1 kWh w net-billingu?

Ile kosztuje 1 kWh w net-billingu?

Nowy system prosumencki net-billing opiera się na wartości energii w chwili wytworzenia, a właściciele fotowoltaiki mogą odsprzedawać prąd do sieci według rynkowej ceny energii elektrycznej miesięcznej (RCEm). Na czym w praktyce polega to rozwiązanie i ile obecnie kosztuje 1 kWh energii w net-billingu?

Sprzedaż i zakup energii w systemie net-billing – jak przebiega?

Zanim jednak przejdziemy do konkretnych stawek, warto pokrótce wyjaśnić proces sprzedaży i zakupu energii z sieci w systemie net-billing. Prosument, który przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej osiągnie nadprodukcję, czyli wytworzy prąd niewykorzystywany na bieżąco i odesłany do sieci, uzyska środki zgromadzone na tzw. depozycie konsumenckim. Zebraną w ten sposób kwotę będzie mógł wykorzystać do obniżenia kosztów energii czynnej, którą w przyszłości pobierze z sieci – ma na to 12 miesięcy od momentu przypisania środków do konta. Niewykorzystane środki stanowić będą nadpłatę i zostaną zwrócone prosumentowi pod koniec 13. miesiąca, jednak zwrot nie przekroczy 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego ten zwrot dotyczy.

Zasada ta jest bardzo prosta i pozwala z jednej strony obniżyć rachunki za prąd, a z drugiej łatwiej kontrolować zużycie energii w gospodarstwie domowym. Co ważne, do obliczania kwoty depozytu konsumenckiego wykorzystuje się cenę rynkową energii elektrycznej (miesięczną), która ogłaszana jest każdego miesiąca przez PSE, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Warto pamiętać, że obecna miesięczna cena sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki obowiązuje do 1 lipca 2024 roku. Po tym terminie będzie ona podawana w ujęciu godzinowym.

Ile wynosi cena sprzedaży i zakupu energii w net-billingu?

W styczniu 2024 roku miesięczna rynkowa cena energii w net-billingu wynosiła 304,63 zł/MWh, czyli około 0,305 zł za 1 kWh. W praktyce oznacza to, że jeśli prosument w grudniu 2023 roku oddał do sieci 1000 kWh nadwyżek prądu, na jego koncie pojawiła się kwota 304,63 zł. I to właśnie ona może być wykorzystana na pokrycie kosztów prądu pobranego z sieci przez kolejne 12 miesięcy.

Warto pamiętać, że w przypadku przekroczenia limitu i konieczności poboru nadprogramowej ilości energii z sieci, prosument musi liczyć się z wyższą ceną zakupu. Koszt energii czynnej nie przekroczy jednak 693 zł netto za MWh, czyli około 0,8585 zł/kWh brutto (wraz z akcyzą). Do tego należy również doliczyć opłaty dystrybucyjne, które różnią się w zależności od konkretnego dostawcy energii.

Warto więc kontrolować zużycie energii i już na etapie inwestycji w fotowoltaikę dokładnie obliczyć jej moc, by spełniała zapotrzebowanie na prąd gospodarstwa domowego i nie naraziła użytkowników paneli PV na dodatkowe koszty.

Idą zmiany, czyli godzinowe ceny sprzedaży energii

Jak wspomnieliśmy wcześniej, od 1 lipca 2024 roku nadwyżki prądu sprzedawane do sieci będą rozliczane według stawek godzinowych, a nie miesięcznych. Jest to bardzo duża zmiana, której jednak nie należy się obawiać. Oddawanie energii do sieci i kupowanie jej w odpowiednich godzinach może bowiem jeszcze bardziej zwiększyć opłacalność fotowoltaiki.

Warto przede wszystkim pamiętać, że największe zapotrzebowanie na energię z sieci energetycznej ma miejsce w ciągu dnia. W efekcie prosument, który zdecyduje się w tym czasie sprzedać nadwyżkę prądu, otrzyma za nią wyższą stawkę. Z kolei kupując energię wieczorem lub w nocy, można sporo zaoszczędzić – po godzinie 20:00 jest ona bowiem dużo tańsza.

Zmiana ta spowoduje przede wszystkim konieczność jeszcze bardziej skrupulatnego kontrolowania procesu oddawania energii do sieci. Jeżeli prosument będzie robił to świadomie i racjonalnie, może tylko zyskać. Masz pytania i chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu net-billing? Zapraszamy do kontaktu z Elektro Masters lub skorzystania z kalkulatora net-billing.