Jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki?

Jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki?

Jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki?

Wobec rosnących cen energii elektrycznej inwestycja w same panele fotowoltaiczne może być niewystarczająca do zabezpieczenia się przed wzrostem rachunków. Sposobem na uchronienie się przed takim scenariuszem oraz bardziej efektywnym wykorzystaniem wyprodukowanej energii są magazyny energii. Dodatkowo, po zmianie systemu rozliczeń prosumentów za nadprodukcję energii na net-billiing, inwestycja w magazyny energii ma – poprzez dotacje z programu Mój Prąd 4.0 – wzmocnić autokonsumpcję energii. Ale jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki, żeby był najbardziej efektywny?

Do czego służą magazyny energii?

Zanim podpowiemy, jaki magazyn energii do fotowoltaiki wybrać, to warto przybliżyć podstawowe zasady, jak działają magazyny energii. Przede wszystkim mają umożliwiać przechowywanie energii wytworzonej w instalacji PV (lub pobranej z sieci w czasie, gdy taryfa cenowa jest najtańsza) i wykorzystanie jej:

 • w momencie, gdy efektywność paneli spada lub zanika – np. w bardzo pochmurne dni oraz wieczorem i nocą;
 • jako źródło zasilania awaryjnego w przypadku przerw w dostawie prądu sieciowego.

Jaki magazyn energii do instalacji fotowoltaicznej? – rodzaje akumulatorów

Magazyny energii, zwane też akumulatorami do fotowoltaiki, działają na zasadzie odwracalnych procesów chemicznych, które zachodzą w specjalnych ogniwach. Na rynku istnieją dwa główne rodzaje akumulatorów:

 • litowo-jonowe – najbardziej popularne, o wysokiej 90% sprawności;
 • kwasowo-ołowiowe – tańsze od powyższych, bardziej odporne na zimno, ale mniej wydajne o sprawności ok. 50%.

Warto wspomnieć o magazynach wodorowych (ultra-wydajnych, ale bardzo drogich), czy przepływowych magazynach energii (tanich, ale o niskiej mocy i dużych rozmiarach).

Jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki – DC czy AC?

Poszukując odpowiednich magazynów energii, spotkać można podział uwzględniających rodzaj baterii. Magazyny energii dzieli się również ze względu na rodzaj baterii:

 • magazyn DC – z baterią wysokonapięciową – instalowany wraz z montażem fotowoltaiki. Jest to tańsze rozwiązanie, bo wykorzystuje z instalacją PV wspólny inwerter hybrydowy. Ładowanie następuje prądem stałym bezpośrednio z fotowoltaiki;
 • magazyn AC – z baterią niskonapięciową – instalowany do już istniejących instalacji fotowoltaicznych (lub bez paneli przy magazynowaniu prądu sieciowego). Wymaga dodatkowego inwertera, który zamienia prąd zmienny z gniazdka w stały. Jest to droższe rozwiązanie, ale czasem jedyne możliwe do zastosowania.

Jak dobrać magazyn energii do naszego domu?

Mając podstawową wiedzę, jakie magazyny energii do fotowoltaiki są dostępne na rynku, to przed wyborem warto sprawdzić jego dwa podstawowe parametry techniczne, tj.:

 • moc – wyrażona w kW – informuje o mocy, z jaką można magazyn ładować i rozładowywać;
 • pojemność – wyrażona w kWh – informuje o ilości kilowatogodzin, które akumulator może pomieścić.

Z reguły przyjmuje się, że pojemność magazynu powinna być równa mocy fotowoltaiki, czyli np. do 10kW instalacji dołącza się magazyn 10kWh. Natomiast uwzględnić się powinno jak najbardziej szczegółowo sposób wykorzystywania energii w gospodarstwie domowym, przykładowo:

 • ile energii pożytkuje się nocą;
 • jakie sprzęty głównie będą pobierać zmagazynowaną energię;
 • jaka jest maksymalna moc wszystkich sprzętów.