Jakie są różnice w utrzymaniu instalacji fotowoltaicznej w domach jednorodzinnych a blokach mieszkalnych?

Jakie są różnice w utrzymaniu instalacji fotowoltaicznej w domach jednorodzinnych a blokach mieszkalnych?

Choć fotowoltaika kojarzy się przede wszystkim z domami jednorodzinnymi, korzystać z niej mogą także mieszkańcy bloków. Czym różnią się instalacje w obu przypadkach? Przede wszystkim mocą i wielkością. Na uwagę zasługują również odmienne kwestie formalne. Sprawdź, jakie są różnice w utrzymaniu instalacji PV w tych dwóch obiektach!

Instalacja fotowoltaiczna w domu jednorodzinnym a w bloku – najważniejsze różnice

Podstawowe różnice między montażem fotowoltaiki w domu jednorodzinnym a bloku mieszkalnym dotyczą kwestii formalnych, a mówiąc dokładniej – decyzyjnych. Jako właściciel domu, to Ty podejmujesz decyzję o skorzystaniu z instalacji PV. Jeżeli natomiast jesteś mieszkańcem bloku wielorodzinnego, musisz uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni. Kluczową rolę w tej kwestii odgrywa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, która mówi, że wszystko, co widoczne z zewnątrz i połączone na stałe z bryłą bloku, należy do ogółu mieszkańców.

W efekcie, chcąc zamontować panele fotowoltaiczne np. na balkonie, powinieneś złożyć wniosek wraz z projektem do władz spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Pozostałe różnice? To przede wszystkim wielkość i moc paneli, która będzie inna w przypadku domu jednorodzinnego oraz bloku mieszkalnego. To, jakie parametry ma posiadać instalacja fotowoltaiczna, zależy przede wszystkim od liczby korzystającej z niej osób.

Utrzymanie paneli fotowoltaicznych w bloku

Kwestia utrzymania instalacji fotowoltaicznej zależy od tego, czy należy ona do Ciebie i została zamontowana na balkonie, czy stanowi część wspólną mieszkańców i znajduje się na dachu budynku. W tym pierwszym przypadku to Ty jesteś użytkownikiem paneli i produkujesz prąd na własne potrzeby, więc musisz zadbać o stan instalacji na własny rachunek. Z kolei prąd wytwarzany ze wspólnej instalacji jest rozdzielany pomiędzy mieszkańców i wykorzystywany do zasilania części wspólnych nieruchomości. W efekcie za utrzymanie instalacji fotowoltaicznej odpowiedzialna jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Uwaga! Na fotowoltaikę dla bloków wielorodzinnych również można otrzymać dotację. W ramach programu dofinansowań o środki na zakup i montaż paneli PV mogą starać się zarówno właściciele mieszkań, jak i zarządcy spółdzielni mieszkaniowych. Masz pytania albo chcesz zyskać wsparcie w załatwieniu dofinansowania? Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą – pomożemy Ci w kwestiach formalnych!