Kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne?

Kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne

Kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne?

Rosnąca nieprzerwanie popularność instalacji fotowoltaicznych przekłada się na coraz większą świadomość społeczeństwa zarówno w zakresie korzyści płynących z tego rozwiązania, jak i w zakresie wiedzy na temat samej fotowoltaiki. Jednakże wciąż, w potocznym rozumieniu, fotowoltaika mylona jest z tzw. kolektorami, co może przysparzać pewnych nieporozumień odnośnie naszych potrzeb. Panele słoneczne a fotowoltaiczne na pierwszy rzut oka niewiele się od siebie różnią. Obydwa systemy wykorzystują energię słoneczną, którą pożytkujemy w naszym domu. Ale za to różnice między kolektorami słonecznymi a panelami fotowoltaicznymi są znaczące, choć nie do końca konkurencyjne. Dlatego też warto zgłębić wiedzę w tym temacie, żeby dokonać dobrego dla nas wyboru.

kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne - zalety i wady

Jak działają kolektory słoneczne?

Kolektory słoneczne służą przede wszystkim do ogrzewania wody. Promienie słoneczne przy pomocy procesów zachodzących w kolektorach, pozwalają wytworzyć w zasobniku energię cieplną, która kolejno służy do ogrzania wody. Co ważne, kolektory najbardziej efektywnie wykorzystują promienie padające bezpośrednio na absorber, dlatego też wymagane jest skierowanie ich w południową stronę świata.

Wady kolektorów słonecznych

Z racji specyfiki konstrukcji i stosunkowo starszej technologii wytwarzania, użytkowanie kolektorów słonecznych wiąże się z kilkoma wadami:

  • działanie wyłącznie pod wpływem bezpośrednich promieni słonecznych – dlatego też w okresie jesienno-zimowym, gdzie dni słonecznych jest najmniej, a dodatkowo są one krótkie, kolektory mogą się okazać zupełnie nieużyteczne;
  • podatność na awarie – najczęstszym problemem jest proces stagnacji kolektorów, z którym można się spotkać w momencie, gdy po długi okresie niesłonecznym nagle dochodzi do gwałtownego ogrzania cieczy w zasobniku ciepła;
  • niska opłacalność – inwestycja w kolektory słoneczne jest trudna do odzyskania – jest to mało opłacalne ze względu na duży koszt wstępny i niedoskonały proces działania.

Instalacja fotowoltaiczna – specyfika i działanie

Panele fotowoltaiczne dla domu wykorzystują inne procesy fizyczne i chemiczne niż to ma miejsce w kolektorach słonecznych. Fotowoltaika pozwala pozyskiwać energię ze światła słonecznego i przetwarzać ją w energię elektryczną, która jest w stanie spełnić zapotrzebowanie na prąd całego domostwa. Co ważne, panele fotowoltaiczne potrzebują wyłącznie światła, więc nawet w pochmurny czy krótki dzień nadal będą pracować i spełniać swoją funkcję.

Zalety stosowania paneli fotowoltaicznych

Porównując kolektory słoneczne a fotowoltaiczne należy podkreślić, że są to zupełnie inne systemy wykorzystania energii słonecznej. Korzystanie z paneli fotowoltaicznych to szereg korzyści, których nie zapewnią kolektory:

  • wytwarzanie energii elektrycznej (jest to też ekologiczne i zeroemisyjne źródło pozyskiwania energii);
  • zmniejszenie zależności od sieci energetycznej lub nawet uzyskanie całkowitej niezależności (rosnące ceny prądu, czy awarie sieci);
  • działanie całoroczne (nawet w bezsłoneczne dni czy zimą);
  • zwrot inwestycji w realnej perspektywie czasu;
  • dotacje rządowe i samorządowe, które niwelują wysokie koszty instalacji.

Panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne

Co zatem wybrać – kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne

Obydwa systemy wykorzystują promieniowanie słoneczne, ale różnią się diametralnie w sposobie wykorzystania. Kolektory pozwalają jedynie podgrzać wodę użytkową, z kolei fotowoltaika to sposób na wytwarzanie energii elektrycznej. Prąd wytwarzany przez panele fotowoltaiczne pozwala pokryć całoroczne zapotrzebowanie na energię, a nadwyżki mogą być w części wykorzystane w razie gorszych warunków atmosferycznych. Co więcej, tak pozyskany prąd również można wykorzystać na ogrzewanie wody użytkowej i to przez cały rok. Zatem można stwierdzić, że panele fotowoltaiczne są lepszym wyjściem od kolektorów słonecznych – dają większe możliwości wykorzystania, niezależność energetyczną, a przez to są finalnie bardziej opłacalne.