Instalacje fotowoltaiczne

instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne

Energetyka słoneczna – co warto o niej wiedzieć?

Promieniowanie słoneczne jest wykorzystywane do pozyskiwania energii elektrycznej nie tylko w zakładach przemysłowych. W ostatnich latach na montaż instalacji fotowoltaicznych coraz częściej decydują się prywatne domostwa, zachęcone niższymi kosztami oraz nieograniczoną dostępnością energii słonecznej. Do pozyskania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, wykorzystuje się instalacje fotowoltaiczne, których podstawowymi elementami są:

  • panele fotowoltaiczne,
  • inwerter DC/AC,
  • system montażowy, zabezpieczenia, okablowanie, licznik energii.

montaż instalacji fotowoltaicznych

Jaki system fotowoltaiczny wybrać?

Planując montaż fotowoltaiki należy zastanowić się nad jednym z dwóch rodzajów tego systemu – OFF grid oraz ON grid. Różnicę pomiędzy systemami stanowi podłączenie do sieci publicznej lub jego brak oraz kwestia magazynowania wyprodukowanego prądu.

Panele złożone są z połączonych szeregowo ogniw krzemowych, które absorbują światło podczas tzw. efektu fotowoltaicznego. W jego wyniku powstaje prąd stały, jednak nie może on zostać wydajnie wykorzystany w domostwie w tej postaci. Dlatego też każda instalacja wyposażona jest w inwerter DC/AC. Jest to urządzenie, w którym następuje konwersja prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC).

System posiada również odpowiednie zabezpieczenia, które zatrzymują jego działanie podczas uszkodzenia mechanicznego lub innego rodzaju awarii. Większość inwerterów posiada wbudowane liczniki energii elektrycznej, dzięki którym jesteśmy w stanie dokładnie monitorować pracę całego systemu PV.

Montaż instalacji fotowoltaicznej

W systemach prosumenckich najczęściej można spotkać montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu lub gruncie. Urządzenia takie jak inwerter czy zabezpieczenia powinny znaleźć się wewnątrz budynku lub np. na jego elewacji.

Wydajność paneli solarnych jest największa, gdy mają one zapewniony stały dostęp do promieniowania słonecznego. Dlatego też, montaż instalacji fotowoltaicznych domowych przewiduje ulokowanie ich właśnie na dachu lub gruncie, gdzie zacienienie jest najmniejsze. Inwerter oraz zabezpieczenia znajdują się wewnątrz budynku, aby umożliwić domownikom łatwy dostęp do kontroli całego systemu. W przypadku systemów ON grid ważne jest również podłączenie całego systemu do publicznej sieci elektroenergetycznej, by móc odprowadzać nadmiar wyprodukowanego prądu.

Zalety fotowoltaiki

Wykorzystanie tego rozwiązania w prywatnym domostwie niesie ze sobą korzyści zarówno finansowe, jak i ekologiczne. Pozyskiwany z paneli solarnych prąd elektryczny produkowany jest dzięki odnawialnym źródłom, do których zalicza się promieniowanie słoneczne.

Zalety fotowoltaiki są takie,że rozwiązanie to pozwala na oszczędności już od pierwszego dnia pracy. Zamiast czerpać energię z publicznej sieci produkujemy ją sami. Sprawia to, że możemy zadbać  np. o ogrzewanie domu fotowolatiką. Inwestycja w montaż instalacji fotowoltaicznej na początku wydaje się dużym wydatkiem, jednak cały koszt zwraca się wraz z kolejnymi miesiącami użytkowania. Ponadto, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) 1 lipca 2016 roku, został uproszczony sposób rozliczania niewykorzystanej energii elektrycznej z zakładem energetycznym.

Każdy prosument posiadający instalacje fotowoltaiczne uczestniczy w tak zwanym bilansowaniu energii. Oznacza to, że właściciel przekazujący nadwyżki prądu do sieci elektroenergetycznej otrzyma opust na moc otrzymywaną od operatora. Ustawa określa, że opust będzie wynosić 1:0,8 dla instalacji osiągających moc do 10 kW, a 1:07 dla domowych elektrowni o mocy do 40 kW. Na opusty w żaden sposób nie wpływa cena energii elektrycznej. Jak widzisz korzyści z fotowoltaiki są warte tej inwestycji.

Instalacja fotowoltaiczna