On GRID

instalacja fotowoltaiczna on grid

On GRID

Instalacja fotowoltaiczna ON grid

Przy wyborze instalacji fotowoltaicznej, należy zdecydować się na system:

Oba pozyskują energię elektryczną z promieniowania słonecznego, aby następnie zasilić nią urządzenia w domu. Korzystają one z paneli z fotoogniw słonecznych, falownika zamieniającego prąd stały na prąd zmienny, a także zabezpieczeń, systemu montażowego czy monitoringu. Kwestią różniącą system ON grid od OFF grid jest podłączenie do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej.

Instalacja fotowoltaiczna ON grid jest najczęściej wybieranym systemem w elektrowniach prosumenckich. Jest to najlepsze rozwiązanie dla domów, które mogą korzystać z prądu pochodzącego z zewnętrznych źródeł, jednak z różnych powodów wolą utrzymać częściową niezależność.

Instalacja fotowoltaiczna on-grid

Podłączenie do sieci publicznej

Działanie systemów ON grid opiera się na tej samej zasadzie co OFF grid. Panele fotowoltaiczne po wykorzystaniu energii słonecznej przekazują wytworzony w ten sposób prąd stały do inwertera. To w nim powstaje prąd zmienny, który zasila wszystkie urządzenia elektryczne w domu.

Często domostwo wyposażone w instalację fotowoltaiczną, wytwarza więcej energii elektrycznej, niż jej potrzebuje. Istnieją dwa sposoby na rozwiązanie tej sytuacji.

W instalacjach ON grid kluczową kwestią jest podłączenie systemu PV do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Umożliwia to odprowadzenie nadmiaru wytworzonego prądu elektrycznego do lokalnego lub też ogólnokrajowego dostawcy energii. W zamian można otrzymać tzw. opusty co oznacza, że nadwyżka nieskonsumowanego prądu zostanie zmagazynowana przez sieć elektroenergetyczną i odliczona później z pobranej od niej mocy. Odbywa się to w systemie rozliczeń półrocznych lub rocznych, znanym jako Net Metering.

Istotnym elementem systemu jest dwukierunkowy licznik, który zmierzy ile prądu zostało odprowadzone do sieci elektrycznej, a ile zostało z niej pobrane. Wymiana licznika leży po stronie zakładu energetycznego i jest bezpłatna.

Instalacja ON grid – czy to się opłaca?

Instalacje fotowoltaiczne typu ON grid są o wiele tańsze, niż systemu typu OFF grid (koszt akumulatorów). Stałe podłączenie do sieci elektroenergetycznej sprawia, że prosument może znacznie zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną. To sieć jest naszym magazynem i pozwala przechować energię elektryczną którą, wyprodukowałą fotowoltaika przez 365 dni. Przy obecnej ustawie jest to najrozsądniejsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

On grid