Nowa ustawa OZE fotowoltaika 2022

Nowa ustawa OZE 2022

Nowa ustawa OZE fotowoltaika 2022

Rosnąca świadomość społeczna w zakresie ochrony środowiska oraz chęć oszczędzania na rachunkach za prąd elektryczny zachęciły setki tysięcy polskich rodzin do inwestycji w panele fotowoltaiczne. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji prądu i wprowadzanie jej do sieci energetycznej wiązało się z szeregiem korzyści. Jednak obowiązujący program wymagał zmian. Nowy system rozliczeń dla prosumentów – tzw. net-billing, który wprowadziła nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r., wymagał dalszych usprawnień, które ostatecznie zostały przyjęte w nowelizacji ustawy o OZE w 2022 r. Co się zmieniło?

Nowa ustawa OZE – fotowoltaika w 2022 r.

Największa zmiana wprowadzona wraz z nowelizacją ustawy OZE z 2021 r. dotyczyła uruchomienia zupełnie nowego systemu wartościowego rozliczania nadwyżki energii pochodzącej z przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Poprzednie rozliczanie w systemie opustów zostało zastąpione net-billingiem. Na czym polegał system opustów? Każda 1 kWh oddanej do sieci energii umożliwiała odbiór 0,8 kWh (przy instalacjach o mocy do 10 kW) lub 0,7 kWh (instalacje o wyższej mocy). Z kolei nowy system rozliczeń sprowadza się do:

  • odsprzedania nadprodukowanej energii do sieci energetycznej wg uśrednionych cen z rynku hurtowego za miesiąc poprzedzający (od lipca 2024 r. będą to uśrednione stawki godzinowe);
  • pobieraniu energii z sieci wg stawek rynkowych;
  • rozliczaniu odsprzedanej energii i pobranej w cyklu rocznym na specjalnie utworzonym indywidualnym depozycie.

W przypadku niewykorzystania zgromadzonych środków, zostaną one prosumentowi wypłacone, przy czym – celem zabezpieczenia przed nadmiarową nadprodukcją – pobrane środki nie mogą być wyższe, niż 20% wartości prądu wprowadzonego do sieci w miesiącu poprzedzającym.

Nowelizacja ustawy o OZE 2022 a uwagi samorządów

Nowy system rozliczeń net-billing obowiązuje wszystkich prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych od 1 kwietnia 2022 r. Z kolei dotychczasowi prosumenci, rozliczający się w systemie opustów będą mogli zachować nabyty system przez okres 15 lat. Szacowany spadek opłacalności inwestycji w fotowoltaikę po wprowadzeniu net-billingu mają częściowo rekompensować programy dopłat Mój Prąd 4.0 oraz Moje Ciepło. Jednakże część środowiska związanego z fotowoltaiką, a zwłaszcza samorządy, zwróciły uwagę, że taki system może być niekorzystny dla osób chętnych na skorzystanie z projektów parasolowych, których celem jest wsparcie rozwoju fotowoltaiki z dotacji pochodzących z funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Tu ciężar wniosku spoczywa na gminie, a właściciele gospodarstw są beneficjentami programu. Zmiana systemu rozliczeń stworzyła ryzyko, że duża część przyszłych prosumentów mogłaby zaprzestać inwestycji.

Ważna zmiana – ustawa OZE w 2022 r.

Powyższe uwagi samorządów sprawiły, że nad potencjalnym problemem pochylił się ustawodawca i przyjął pewne ułatwienia dla beneficjentów programów parasolowych. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE 27 stycznia 2022 r., podpisana przez Prezydenta 23 lutego, wprowadziła możliwość skorzystania z systemu opustów dla instalacji zgłoszonych do końca 2023 r. Jakie warunki musiał spełnić prosument, żeby skorzystać z takiej opcji?

  • zawarcie do 31 marca 2022 r. umowy z podmiotem, który realizuje unijny projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji;
  • złożenie pisemnego oświadczenia do sprzedawcy energii o fakcie zawarcia umowy i jej aktualnym obowiązywaniu.

Zgodnie z szacunkami nowelizacja ta pozwoli na powstanie ok. 90 tys. nowych instalacji w ramach programów parasolowych prowadzonych przez ok. 800 gmin.